– Det är som en käftsmäll! Jag har jobbat i över 30 år, har gedigen erfarenhet och har tagit på mig delegeringsansvar. Ska jag ha samma lön som någon som gått en tre timmars hygienkurs, vilket skämt, säger Sari Juntikka, undersköterska på ett äldreboende i Haparanda.

Det var i början av året som Haparanda kommun hade stor brist på personal inom äldreomsorgen. För att snabbt locka in fler fick de nyanställda en kort introduktion på tre timmar och en bra lön. Alla gick in med 150 kronor i timmen, 24 750 kronor som heltidslön.

”Stor personalbrist”

– Vi hade ett svårt läge med stor personalbrist i februari. Vi behövde snabbt få in folk i verksamheten, säger Niclas Asplund, HR-chef i kommunen.

Han säger sig ha förståelse för att de erfarna och utbildade undersköterskorna reagerat på vikariernas lönenivå i relation till att de saknar utbildning, men menar att det är marknaden som styrt:

Vi agerar utifrån hur läget är. Det finns ingen rättvisa i systemet.

Niclas Asplund, HR-chef Haparanda kommun

– Lön är en känslig fråga men man behöver förstå att om vi tar in personer med högre ingångslön så kommer det att påverka också de andras löner på sikt. Inte på en gång, men det kommer att röra sig i den riktningen.

Vad säger du till de undersköterskor som tycker att det är orättvist att outbildade tjänar mer än de gör?

– Att vi agerar utifrån hur läget är. Det finns ingen rättvisa i systemet. Det är superviktigt att vi får behålla vår erfarna personal, men det är så här arbetsmarknaden ser ut. Jag förstår att de reagerar men man får försöka tänka att det gynnar hela gruppen på sikt, säger Niclas Asplund.

Kommunal har reagerat

Kommunals sektion i Haparanda har reagerat på den korta introduktion som vikarierna fått. Tre timmars utbildning med inslag som hygien, lyftteknik och tystnadsplikt.

– Vi tycker givetvis att det är för lite och har legat på politikerna om det. Vi hoppas att det blir annat till sommaren. Tittar man på Socialstyrelsen och vad de säger om snabbutbildning så har de tagit fram en sexdagars utbildning, säger Tuula Maijanen, sektionsordförande och huvudskyddsombud inom äldreomsorgen i Haparanda.

Slutar i Haparanda kommun

Undersköterskan Sari Juntikka menar att arbetsgivaren varken gett den ordinarie personalen eller de nya vikarierna förutsättningar för att kunna ge en bra vård.

– Det är klart att vi är tacksamma för fler händer – vi behöver alla händer vi kan få – men både de och vi måste ha förutsättningar, tid och en introduktion där de får gå bredvid för att sätta in dem i jobbet. Det görs inte på tre timmar! Så som det fungerat nu är det varken schysst mot oss eller de nya.

Jag har meddelat min biträdande chef att jag inte ställer upp med de här villkoren. Det känns som min plikt i min yrkesroll som undersköterska.

Sari Juntikka, undersköterska

Frustrationen och irritationen blev så stark att Sari Juntikka bestämt sig för att det nu är färdigjobbat i Haparanda kommun.

– Jag har meddelat min biträdande chef att jag inte ställer upp med de här villkoren. Det känns som min plikt i min yrkesroll som undersköterska. Nu ska jag åka och jobba i Norge över sommaren och i augusti börjar jag arbeta i Piteå kommun med 3 000 kronor högre lön än jag har nu i Haparanda. Jag har valt att söka mig till en plats där jag blir uppskattad.