När jag var utbildad undersköterska och fick första fasta jobbet 2014 tror jag att jag gick in på 19 800 kronor. Då var jag 53 år. 

Nu läser jag om 16-åringar som ska jobba för att äldrevården ska klara sig under semesterperioderna. 16-åringar utan erfarenhet och utbildning som går in på 20 300 kronor i lön. 

Lönerna borde höjas!

Visserligen ska de inte ha samma arbetsuppgifter som utbildade utan mer avlastningsjobb. Visst är det tacknämligt att vi avlastas och mer kan fokusera på det vi har utbildning för. Men med utbildning och vår ålder så borde ju lönerna höjas för oss! 

Snart får vi stå utanför ICA och dela ut flygblad och ragga kollegor till sommaren.

Om arbetsgivaren sedan konstaterar att arbetet gått runt med 16-åringar som avlastare är jag rädd för att den här modellen permanentas. Vi återgår till det gamla att ha personal som har lättare uppgifter och vi får ta det tyngre. 

När sommaren nu är på ingång känner jag en stor oro för bemanningen. Den klumpen i magen skulle cheferna bära på. Det ska inte vara min tyngd. Men den blir tyngre och tyngre för varje år. Snart får vi stå utanför ICA och dela ut flygblad och ragga kollegor till sommaren.  

Vad är det arbetsgivaren inte förstår?

Folk säger upp sig, börjar jobba med annat, utbildar sig till annat, går i pension tidigare, det är mycket sjukskrivningar samtidigt som leden av vikarier inte direkt är välfyllda. 

Vad är det arbetsgivaren inte förstår? Och varför görs inget åt det? Jag kan grunna mig vansinnig över detta. Någonstans måste vi börja från ruta ett med äldrevården. Annars blir det katastrof.

Återhämtning är viktigt! Vi vill ha bättre scheman. Bort med delade turer.

Charlotte Agemalm

Vi måste tänka om när det gäller lönesättning och arbetstider. Återhämtning är viktigt! Vi vill ha bättre scheman. Bort med delade turer. Vi som är närmast de boende och kan verksamheten ska få större inflytande och beslutsrätt. 

Nu tillsätts samordnare, gruppchefer och annat. Där kan man kapa kostnader om vi i arbetsgruppen i demokratisk anda får besluta mera. Längre introduktion för vikarier. Inte som nu, en dag och en kväll. 

Ändra synen på arbetet

Att många inte väljer vård och omsorg på gymnasiet beror nog till stor del på arbetstider och löner. Det är svårt att få till ett liv utanför jobbet. Vi måste få tillbaka att det är viktigt att jobba med de mjuka värdena, vård, omsorg och skola. En bra start i livet och ett gott avslut. Och det måste få vara fint att jobba med detta!