I stället för det lokala avtalet vill Jönköpings kommun tillämpa jourreglerna i det centrala avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, det som kallas Bilaga J, vilket KA tidigare berättat om.

I dag har personalen jour mellan 23.00-23.30 på kvällen till 06.00-07.00 (olika tider på olika arbetsplatser), men när de går över på det centrala avtalet kan jourtiden i stället bli från 21-07.

Det innebär att personalen får arbeta mer för att få samma lön.

– Det innebär att jag måste gå ner i sysselsättningsgrad, har Susanne Skoog, som jobbar på en servicebostad för personer med funktionshinder, tidigare sagt till KA.

Under onsdag förmiddag har hon och kollegan Jennie Ståhlkrantz lämnat över en protestlista med 900 namn i samband med att kommunfullmäktige sammanträdde.

– Det är våra liv det handlar om, säger Jennie Ståhlkrantz till SVT Jönköping.

Bilaga J

Bilagan gäller alla som jobbar jourtid inom funktionshinderområdet i kommuner och regioner och kommunala bolag.

Den säger bland annat att:

  • Arbete kan förläggas i början och slutet av jourpasset och akuta insatser kan utföras mellan klockan 00–06. 
  • Genomsnittligt hälften av jourpasset anses utgöra ordinarie arbetstid och hälften anses utgöra jour. 
  • Genomsnittlig arbetstid under jourpass per vecka ingår i beräkning av den ordinarie arbetstiden. 
  • Arbetstagare har under jourpass rätt att sova i den mån arbetsuppgifterna medger. 
  • Jourersättningen är i nuvarande avtal 15 % av timlön eller 8 minuter som ledig tid (högre vid storhelger).