Att Svenska kyrkan är en arbetsgivare som lever upp till sina värderingar och värnar om medarbetarna är en viktig del för Vänstern i Svenska kyrkan, ViSK. När nu vaktmästare, park- och trädgårdsarbetare har tvingats till strejk för att försvara sina villkor och omställningsmöjligheter uppmanar vi Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att ta sitt ansvar för att komma till en lösning med Kommunal.

De ekonomiska utmaningar som Svenska kyrkan kommer att möta i framtiden ska inte betalas av arbetares försämrade villkor utan måste lösas genom ett helhetsperspektiv och samarbeten mellan församlingar och styrande organ på olika nivåer.

Agerandet skadar kyrkans förtroende

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations agerande är skadligt för deras förtroende som arbetsgivare, kyrka och medlemsorganisation. 

Vi anser att Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som tar ansvar för sina medarbetare både i vardagen och när de är i behov av omställning.