Vad innebär konflikten med Svenska kyrkan?

SVAR: Förhandlingarna om ett nytt avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har strandat. Kommunal varslade om stridsåtgärder i början av april. Nu träder stridsåtgärderna i kraft. Det betyder att det är både strejk och blockad för både nyanställningar, inhyrning, övertid och mertid.

När kan man strejka?

SVAR: När ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt och då är strejk olagligt. Men när ett avtal förhandlas om kan facket ta till stridsåtgärder. Det sker när parterna inte kommer överens i förhandlingarna. I ett första steg varslar facket och förvarnar då om när stridsåtgärderna ska träda i kraft. Om parterna inte kommit överens till det datumet så träder den åtgärd i kraft som facket förvarnat om. Det blir till exempel övertidsblockad eller strejk.

Vad är övertidsblockad?

SVAR: Övertidsblockad betyder att den som är heltidsanställd inte får arbeta mer än den ordinarie arbetstiden. Alltså inget övertidsarbete.

Vad är mertidsblockad?

SVAR: Mertidsblockad betyder att den som är deltidsanställd inte får arbeta mer än den ordinarie arbetstiden, alltså inte arbeta mertid.

Vad är nyanställningsblockad?

SVAR: Nyanställningsblockad betyder att arbetsgivaren inte får nyanställda arbetstagare.

Vad är inhyrningsblockad?

SVAR: Inhyrningsblockad betyder att arbetsgivaren inte får anlita anställda i bemanningsföretag.

Vad är lockout?

SVAR: Lockout innebär att arbetsgivaren stänger anställda ute från arbetsplatsen. Om det sker ska arbetsgivaren först lägga ett varsel till Kommunal.

Vad betyder neutralitet?

SVAR: Neutralitet betyder att medlemmar i andra fackförbund inte får utföra jobb som Kommunals medlemmar skulle ha gjort om inte konfliktåtgärderna trätt i kraft.

Kan förtroendevalda politiker utföra arbetsuppgifter när det är konflikt?

SVAR: Allt arbete på Kommunals område omfattas av konfliktåtgärderna. Om förtroendevalda politiker utför arbetsuppgifterna är det, enligt Kommunal ett brott samt en kränkning av fackföreningsrörelsen.

Är begravningar och krematoriearbete skyddsarbete?

SVAR: Här har fack och arbetsgivare olika tolkningar. Arbete som måste utföras under en konflikt för att tredje man inte ska komma till skada kallas för skyddsarbete. I den här konflikten anser arbetsgivaren att begravningar och krematoriearbete ska utföras. Kommunal anser att det inte är skyddsarbete.

Vad ska jag göra om chefen under strejken beordrar arbete vid en begravning?

SVAR: Man ska genast ta kontakt med Kommunals strejkvakter, sektion eller avdelning. Uppmaningen är att du ska utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren beordrar dig. Sedan kommer Kommunal driva frågan vidare med krav på skadestånd. Ytterst kan Kommunal gå vidare till arbetsdomstolen.

Kan jag få strejkersättning?

SVAR: Ja, medlemmar i Kommunal får strejkersättning. Kommunals förbundsstyrelse har beslutat att medlemmarna inte ska förlora ekonomiskt. Det betyder att den som kan visa upp ett schema med arbetstider som skulle gett ob-tillägg ska få ersättning för detta. Samma gäller planerad övertid. För att få detta ska man kontakta Kommunals sektion.

Läs mer om förhandlingarna här (länk till Kommunals hemsida).