I flera år har städare som mår allt annat än bra hört av sig till Kommunals största sektioner. Berättelserna är ofta kopplade till en och samma sak – lunchen. 

Flera städare i landet beskriver att de är tvungna att prioritera bort en av dagens viktigaste måltider. En vanlig orsak är att rastlokalen ligger flera mil bort, vilket gör det svårt att hinna åka dit mellan kunderna. 

Samtidigt säger flera arbetsgivare att det är upp till personalen att bestämma var de vill äta. På bland annat företaget Homemaid är anställda välkomna till kontoret på sin lunch, men få väljer att göra det, då många tycker att det tar för lång tid.

Kontentan är väl egentligen att det alltid finns tid att äta, men att många väljer att äta kall mat då de hellre gör detta på väg mellan kunderna.

Michaela Maier, städföretaget Homemaid

Det skriver Michaela Maier, presskontakt på Homemaid, i ett mejl.

”Kontentan är väl egentligen att det alltid finns tid att äta, men att många väljer att äta kall mat då de hellre gör detta på väg mellan kunderna”, skriver hon.

Enligt Kommunals sektioner löser städarna lunchen genom att köpa mat ute, äta i trapphus eller äta hos kunden. Andra medarbetare sitter i bilen eller på bussen – på väg till nästa kund på schemat.  

”Råder tystnadskultur”

I Gävle berättar Ove Blom, facklig företrädare, att det råder high chaparall när det gäller lunchen på vissa privata städföretag.

Sektionen får in frågor om rasterna titt som tätt. Bland annat har man pratat med personal som har lagt om sin kost till kallskuret. 

Du har rätt att kunna värma din lunch.

Lunch – här är dina rättigheter

KA reder ut

Många städare vill ventilera sin frustration eller få reda på sina rättigheter, men få vågar driva frågan vidare i rädsla för att straffas av arbetsgivaren. Problemet ser ut att öka. 

– Folk har en tendens att acklimatisera sig och framför allt när det råder tystnadskultur.  Det har även varit språkförbristningar bland nytillkomna svenskar som blir utnyttjade maximalt i detta, då de vill göra ett bra jobb, säger Ove Blom och tillägger:

– Det är helt oacceptabelt. 

Rodrigo Alvarado, huvudskyddsombud.
Rodrigo Alvarado, huvudskyddsombud.

I Malmö märker man att pandemin har satt sin prägel. Sedan covid-19 gjorde sin entré har allt fler städare berättat att de äter sin lunch utomhus, såsom på busshållplatser.

– När vi pratar med medlemmar är det ingen som vill driva ärendet vidare. Det finns en stor rädsla för att straffas av arbetsgivaren, och många prioriterar att hinna i tid till nästa kund i stället för att äta, säger Rodrigo Alvarado, Kommunals huvudskyddsombud för städservice i Malmö stad.

I många fall saknas det en enkel lösning, tillägger han. Om personalen faktiskt åker till sin rastlokal på lunchen hinner de sällan i tid till nästa kund. 

Kommunal kritiskt

Det händer även att arbetsgivare slår ihop lunchen med restiden på schemat, konstaterar Kommunals sektion Stockholm nordväst. När de har påpekat att lunchrasten ska stå för sig själv har flera ändrat.

– Många arbetsgivare vill nog göra rätt, men samtidigt är det en speciell bransch. Det är människor som förflyttar sig hit och dit under sin arbetsdag och är väldigt utlämnade, säger ombudet Lars Frid.

Fredrik Johansson, förbundsombudsman.
Fredrik Johansson, förbundsombudsman.

Att städare behöver äta sina luncher utomhus – eller på väg till nästa kund – rimmar inte med Kommunals värderingar. Det säger Kommunals förbundsombudsman Fredrik Johansson.

– Det är inte lämpligt och det är inte heller tänkt att det ska vara så, säger han och tillägger:

– Vi vet att det är många i den här branschen som saknar kollektivavtal. Det är klart att det finns arbetsplatser som har kollektivavtal och ändå har samma arbetsmiljö, men det känns ändå tryggare och borde vara mer ordning och reda på företag som har det. 

Stress av resor

I dag saknas det statistik på hur vanligt problemet är, enligt Kommunal. Men mellan den 15 januari och den 15 februari i år hade fackförbundet en satsning mot personal inom hushållsnära tjänster. 

Då tog man fram riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. I dokumentet står det att stress kan orsakas av att resor mellan kunderna ofta sker vid lunchtid.

Likaså skriver man att Kommunal behöver förtydliga sina krav på till exempel pauser och restid. 

Torkel Kristoffers, grundare av städbolaget Vardagsfrid.
Torkel Kristoffers, grundare av städbolaget Vardagsfrid.

Samtidigt finns det städare som vill ha kortare lunch än 30 minuter, enligt Torkel Kristoffers, grundare av städbolaget Vardagsfrid. Bolaget erbjuder hemstäd på flera orter. 

– Tyvärr stöter vi på många medarbetare som inte vill ta lunch för att kunna optimera sin dag och ha kortare tid mellan sina kunder. Det är dock inget vi som arbetsgivare går med på utan vi schemalägger rasten utöver resvägen. Vi vet, utöver det vi såklart ska göra enligt arbetstidslagen, att lunch och tid för återhämtning är en förutsättning för att skapa hållbara medarbetare, säger Torkel Kristoffers. 

Hyra rastlokaler

Den som vill äta sin lunch på kontoret är alltid välkommen dit. Dock medger Torkel Kristoffers att det inte alltid är möjligt på grund av avståndet. 

– Samtidigt går det inte att hyra massa rastlokaler i hela vårt upptagningsområde, säger han. 

Men om man vänder på det – kan ni minska ert geografiska område?

– Jag vill helst ha alla kunder på samma gata, men det är inte verkligheten. Några medarbetare har bil och kan äta lunchen i den visserligen, men om en medarbetare vill äta sin lunch hos kunden är det i princip aldrig ett problem, säger Torkel Kristoffers. 

Så svarar 3 arbetsgivare

Homemaid

Rasten är mellan 1 och 1,5 timmar. I det tidsspannet ingår både själva rasten och restiden, som skiljer sig åt och kan vara mellan 5 och 30 minuter.  

”Tänker vi bort covid och de restriktioner som varit så är de alltid välkomna att äta lunch på kontoret, men det är väldigt få som väljer att göra det. Många väljer hellre att äta hemma hos kunden då det annars tar för lång tid att ta sig runt”, skriver Michaela Maier, presskontakt. 

”Kontentan är väl egentligen att det alltid finns tid att äta, men att många väljer att äta kall mat då de hellre gör detta på väg mellan kunderna”.

Vardagsfrid

Normalt sett har städarna en rast på 30 minuter. Restiden är separat i schemat, enligt grundaren Torkel Kristoffers. 

Den som vill är välkommen att äta sin måltid på kontoret, men oftast brukar städarna äta hos sina kunder. Företaget frågar kunderna i förväg om det går bra och det har i princip aldrig varit ett problem, tillägger Torkel Kristoffers.

Hemfrid

Rasten och restiden står separat i schemat, enligt Jenny Staaf, regionchef för Hemfrid i Göteborg. Företaget har dels sitt kontor, dels mindre så kallade hubbar som personalen är välkomna till på rasten. 

”Men hur och var de äter sin lunch är upp till dem. Antingen äter de i kundens hem, på väg till nästa kund eller på en restaurang. Andra kommer in till kontoret och äter. Vi lägger inga värderingar i var de äter”, säger Jenny Staaf.