– Arbetsgivaren kände nog att de var tvungna att satsa lite på oss, säger Carina Axelsson, barnsköterska och Kommunals skyddsombud på en neonatalavdelning vid Centrallasarettet i Växjö.

Skillnaderna i medellön mellan sjuksköterskor och undersköterskor/barnsköterskor ökar om man tittar på hela landet. I november 2021 skilde det i genomsnitt nästan 5 700 kronor mellan en allmänsjuksköterska (ej specialistutbildad) och en undersköterska och nästan 4 000 kronor mellan en sjuksköterska och en barnsköterska.

KA:s lönekoll.

Lönekollen 2022

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

Carina Axelsson kan inte säga hur stor hon tycker att löneskillnaden borde vara.

– Det är två olika yrken, vi har två olika utbildningar. Det är en högskoleutbildning till sjuksköterska som också ger en legitimation. Undersköterska är en gymnasieutbildning, vi hade önskat att vi hade en legitimation också. Men det ska finnas en viss löneskillnad här.

Kampen för ob-tilläggen

Att skillnaderna faktiskt minskade i region Kronoberg förra året kan spåras till den kamp Kommunal och deras medlemmar förde om att få jämbördiga ob-regler med sjuksköterskorna, som har ett lokalt avtal om förhöjda ob-tillägg. Under ett par år hade även Kommunals grupper det förhöjda tillägget men 2020 togs det bort för dem, inte för sjuksköterskorna.

– Vi tryckte på oerhört mycket och det resulterade i att man sköt till i förra årets lönerevision. Man fördubblade det som det centrala avtalet gav, säger Jenny Sjöström, ordförande i Kommunals sektion för regionanställda i Kronoberg. 

Tolkar du det som en kompensation för att ni blev av med de förhöjda ob-tilläggen?

– Vi kraftsamlade något fruktansvärt för ob-tilläggen, vi hade en manifestation i Växjö, vi hade ett stormöte med 300 personer. Där stod Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande och sade att de inte ville ha de här tilläggen utan ville i stället satsa på grundlönerna. De kunde inte göra annat.

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i Kronoberg.
Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i Kronoberg.

Så här ser regionrådet Mikael Johansson själv på saken:

– Det är möjligt att Kommunal ser det som en kompensation men vi ser det som att när vi gör satsningar vill vi göra det på fast lön. Vi tycker det är ett bättre sätt att satsa på våra medarbetare än diverse tillägg som kommer och går.

Ojämlikt och orättvist

I grunden håller barnsköterskan Carina Axelsson med Mikael Johansson om att det är bättre med satsningar på grundlönen, men är samtidigt upprörd över det orättvisa i att ha olika ob-tillägg för olika grupper.

– Man ska ha en vettig grundlön och lägga tyngden i avtalet där. Sen är det bra att man får lön efter vilka obekväma tider man jobbar, men då ska det vara lika för alla kategorier. Det handlar ju om lön efter vilken tid på dygnet man jobbar. Och det känns otroligt ojämlikt och orättvist att ha olika ersättningar 2022.

Även i region Västerbotten minskade skillnaden mellan undersköterskor och sjuksköterskor, en aning förra året. Men inte när det gäller barnsköterskor. I Kronoberg minskade skillnaden mellan sjuksköterskor och undersköterskor med 332 kronor 2021. Mellan barnsköterskor och sjuksköterskor minskade skillnaden med 446 kronor.


Stora skillnader

Här är skillnaderna störst mellan undersköterskor och sjuksköterskor:

 • Region Dalarna
 • Tiohundra AB Norrtälje
 • Region Sörmland

Här är skillnaderna minst mellan undersköterskor och sjuksköterskor:

 • Region Värmland
 • Region Västernorrland
 • Region Jämtland Härjedalen

Här är skillnaderna störst mellan barnsköterskor och sjuksköterskor:

 • Region Gotland
 • Region Östergötland
 • Region Dalarna

Här är skillnaderna minst mellan barnsköterskor och sjuksköterskor:

 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västerbotten
 • Västra Götalandsregionen