– Man sätter grupper mot varandra. Det är vedervärdigt, säger Henrietta Serrate (S), 2:a vice ordförande i regionens personalutskott.

Alliansens företrädare försvarar beslutet med att tillägget endast behövs för de yrkesgrupperna där man i dag använder sig av inhyrd personal.

– Vi har kopplat det helt till beroendet av hyrpersonal och där vi har svårt att kompetensförsörja så är det i de här grupperna, säger Sven Sunesson (C), personalutskottets ordförande.

Centrallasarettet Växjö.

Ob-protesterna

Förhöjt ob-tillägg kan försvinna

Löner

Regionen sänker det extra ob-tillägget från 60 till 50 procent för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och läkarsekreterare, men slopar det helt för undersköterskor, skötare, kökspersonal, vaktmästare och servicepersonal från och med 1 april.

Eftersom Socialdemokraterna har tre röster i personalutskottet, lika många som alliansen, blev det Sverigedemokraternas utslagsröst som fällde avgörandet. När Kommunalarbetaren talade med SD:s ledamot Robert Fredriksson före dagens möte sade han:

– Vi har sett det som en åtgärd för att minska hyrberoendet. Men samtidigt har vi full förståelse för att det inte tas emot positivt om vi skulle ta bort det för Kommunals medlemmar. Det är inte enkelt. Vi våndas in i det sista.

Socialdemokraterna är mycket kritiska till beslutet. Henrietta Serrate säger:

– Alliansen säger att de inte har hyrpersonal på det här området, men då säger jag nästan vänta! Det här är ju nästan att uppmana yrkesgrupper att ha ”hyr”. Hälso- och sjukvården är helt beroende av att vi har personal som jobbar 24/7 och en anledning till att vi har full bemanning i dag är kanske just att vi har det här extra ob-tillägget.