– Vi analyserar just nu läget och funderar på hur vi ska bemöta det, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Enligt en text på Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida har de förhandlingar som pågått sedan slutet på januari inte lett framåt tillräckligt mycket.

– Vi har tyvärr inte kommit framåt i samtalen om nya omställningsregler för Svenska kyrkan och nu börjar tiden rinna ut. Därför har vi föreslagit arbetstagarorganisationerna att vi ska ta hjälp av medlare för att hitta konstruktiva lösningar, säger Sten Lycke, biträdande förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Samma lönekrav

Det var vid årsskiftet som Svenska Kyrkan lite oväntat sade upp avtalen med sina fackliga motparter. Skälet var att man vill ha ett nytt omställningsavtal mer anpassat till omvärlden, efter Kommunals överenskommelse med bland andra Svenskt Näringsliv om lagen om anställningsskydd och omställning.

Kommunal har i de nya förhandlingarna fört fram samma lönekrav som det som finns i det uppsagda avtalet, löneökningar med i genomsnitt 509 kr.

I början på nästa vecka fortsätter diskussionerna mellan fack och arbetsgivare om man ska ta in medlare eller inte.