– Det är helt fantastiskt och framför allt att man verkligen nu ser till hur viktiga alla är på sina arbeten och att vi behövs tillsammans, både barnskötare och förskollärare, säger barnskötaren Viktoria Wassberg på förskolan Ögonstenen i Vännäs.

KA:s lönekoll.

Medellönen för barnskötare? Kolla här!

Lönekollen – ditt yrke

Hon är även huvudskyddsombud för förskolorna i hela Vännäs kommun. Hennes fackliga engagemang tog fart när kommunen gick så långt att man sade upp barnskötare på grund av arbetsbrist, i sin strävan att bara bemanna med förskollärare. Ett politiskt beslut som gällde i över 10 år fram tills man 2018 fattade beslut att åter igen börja anställa barnskötare.

Viktoria Wassberg var en av de fem tillsvidareanställda som sades upp trots att hon då hade jobbat åtta år i yrket.

– Jag var arbetslös i tio dagar och blev sedan satt på vikariat runt om i Vännäs, jag var som en marionettdocka som blev flyttad. Det är klart att de ringde till mig som jobbat i åtta år. Jag fick flyga runt till alla möjliga förskolor. Till slut började jag känna att det här är inte klokt. Vad är det man håller på med? Jag kände mig utnyttjad. 

Seger för Kommunal

I dag är tongångarna annorlunda. Sedan 2019 har kommunen i varje lönerevision lagt pengar utöver pott på bland andra barnskötare, till viss del på grund av en lönekartläggning som visade att de låg fel jämfört med andra grupper. Enligt kommunalrådet Anna Frej (S) handlar det också om att när kommunen beslutade sig för att börja anställa barnskötare så ingick också en lönesatsning.

– Det var en del i beslutet att man också skulle göra extra satsningar på löner för barnskötare.

Hur kommer det sig att kommunen tvärvände i synen på barnskötare?

– Jag var inte med då, men det jag har fått veta att det fanns flera skäl. Man ville framför allt få till en bättre kontinuitet i verksamheten.

Vi fick dem att ändra uppfattning efter ganska många års påverkan. Kommunal gjorde en riktig seger.

Åsa Jansson Lindberg, Kommunal i Vännäs

Kommunals sektionsordförande i Vännäs, Åsa Jansson Lindberg, beskriver det så här:

– Vi fick dem att ändra uppfattning efter ganska många års påverkan. Kommunal gjorde en riktig seger. Det har inneburit att vi har mycket mer utbildade barnskötare i verksamheterna nu, säger hon.

Andelen outbildade ökade

Enligt Viktoria Wassberg, som så småningom blev fast anställd på nytt, ledde den tidigare linjen att bara ha förskollärare, till att barnskötare inte sökte sig till Vännäs kommun utan till andra kommuner. Barnskötare ville inte få titeln outbildad förskollärare. Detta gjorde att andelen utbildade i barnsomsorgen stadigt sjönk eftersom det inte gick att få tag i tillräckligt många förskollärare.

– Jag fick genom mina arbetsplatsbesök på förskolorna en helhetsbild eftersom åren gick, att andelen outbildade stadigt ökade. Det var en stor andel personal som inte hade någon som helst utbildning mot barn. Jag kunde tydligt se hur arbetsbelastningen på de utbildade pedagogerna ökade och detta skapade en stor stress och oro.

Viktoria Wassberg, barnskötare.
Viktoria Wassberg, barnskötare.

Nu är det enligt kommunalrådet en motsatt tendens. Umeå ligger bara en 20 minuters tågresa bort.

– Vi har en viss inpendling därifrån till kommunala tjänster, säger Anna Frej.

Medellön över rikssnittet

När KA för åtta er sen började med att granska kommunernas medellöner låg Vännäs långt ner på listorna i flera yrken, bland annat barnskötare. I dag ligger medellönen på 27 345 kronor för en tillsvidareanställd barnskötare i Vännäs. Det är drygt 1 000 kronor över rikssnittet för barnskötare i hela landet.

Lönesatsningen är inte hela förklaringen, säger Viktoria Wassberg, som själv har en lön på 29 700 kronor. Flera av barnskötarna har lång anställningstid och detta drar upp medellönen.

– Det har även att göra med att vi är många barnskötare med hög snittålder samt att man under ca 10 år inte anställde barnskötare, vilket bidragit till något högre snittlön. 

Kommunalrådet Anna Frej kan inte svara på om satsningen på barnskötare i Vännäs kommer att fortsätta.

– Det bestämmer barn och utbildnigsnämnden men det beror väl på. Någon gång kanske man kommer fram till att man tycker att man har uppnått sitt mål, svarar hon.

Förhandlingarna om årets löner är ännu inte klara i Vännäs.