– Till slut fick vi förvaltningen att lyssna på oss. Under 2019 kommer barnskötare åter att anställas på förskolorna, säger Åsa Jansson Lindberg, ordförande i sektion Syd, där medlemmarna i Vännäs ingår.

I cirka 10 år har kommunen haft inriktningen att enbart försöka tillsätta nya tjänster med förskollärare. Något de inte är ensamma om. När KA undersökte detta för fyra år sen, svarade var femte kommun att de bara ville ha förskollärare.

Men i Vännäs, liksom i många andra kommuner, har det varit svårt att hitta förskollärare. I stället har outbildade personer fått vikariera och många barnskötare har sökt sig till andra närliggande kommuner, enligt Åsa Jansson Lindberg.

I höstas beslutade sig sektionen för att på allvar försöka göra något åt saken, och gjorde en skrivelse och fyllde på med en massa faktaunderlag och statistik, till politikerna i nämnden.

Är det den fackliga kampen eller verkligheten, att de inte får tag i förskollärare, som gjort att de ändrat sig?

– Om du frågar mig så säger jag att det här är Kommunals förtjänst, säger Åsa Jansson Lindberg.

Hur ska ni fira detta?

– Vi kommer att fira med en ordentlig chokladask till varje förskola. Och vi kommer att ta med oss beslutsunderlaget så att alla får riktigt information från Kommunal.

På senare år har också flera andra kommuner tänkt om när det gäller barnskötarna. Bland annat i Härryda i Västsverige och i småländska Nässjö.

När KA i våras åter frågade om kommunernas inställning i frågan var nyheten att det blivit svårare att rekrytera barnskötare.

Kommunalarbetaren har sökt ordföranden i barn-och utbildningsnämnden i Vännäs, Per-Erik Lundmark (S).