Slutsatserna i rapporten är att:

  • Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 400 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda inom privat äldreomsorg.
  • År 2020 var andelen deltidsanställda 70 procent hos privata utförare, jämfört med 54 procent i kommunalt driven äldreomsorg.
  • Andelen tidsbegränsat anställda var år 2020 i kommunalt driven äldreomsorg 31 procent, medan den genomsnittliga andelen var 41 procent hos privata utförare.
  • Anställda i privat drift är mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppger i högre grad än kommunalanställda att de inte vill jobba kvar inom yrket i framtiden.

Vill maximera vinst

Malin Ragnegård säger i en kommentar i ett pressmeddelande från Kommunal att skillnaderna visar tydligt att privata arbetsgivare skär i personalkostnaderna eftersom det är verksamhetens stora kostnad för att maximera sin vinst.

Malin Ragnegård.
Malin Ragnegård.

– För att kunna möta rekryteringsbehovet måste villkoren bli bättre, annars kommer det att bli omöjligt att attrahera arbetskraft till dessa arbeten. Det måste till politiska reformer och regleringar för att ge alla äldreomsorgsanställda jämlika förutsättningar oavsett driftsform, fortsätter hon.

Rapporten bygger på siffror från Statistiska Centralbyrån och Kommunals stora medlemsundersökning år 2020. Den är en uppdatering av liknande rapporter från år 2014, 2016 och 2018.