Omplaceringar, permitteringar och i vissa fall även uppsägningar har blivit konsekvensen för kommunalare på flera håll i landet sedan i våras, eftersom antalet platser på äldreboenden minskat som en följd av pandemin.

I Stockholm finns det fyra gånger så många tomma platser på äldreboendena som innan pandemin, enligt Ekots kartläggning. På äldreboendet Berga som KA skrivit om tidigare, där många av de äldre dog, stängdes flera avdelningar.

– Som en konsekvens av det fick Kommunal arbetsbristförhandla den personalen som blev övertalig, säger Elisabeth Antfolk, ordförande i Kommunals sektion Privat vård och omsorg, till Ekot.

Elisabeth Antfolk.
Elisabeth Antfolk, ordförande för Kommunals sektion Privat vård och omsorg i Stockholm.

Även i Göteborg har kommunalare blivit av med jobbet. Där handlar det om tre gånger så många tomma platser på äldreboendena.

– Vissa äldreboenden är halvfulla just nu. Det är klart att ett äldreboende som inte är fullt med äldre innebär att man inte behöver lika stor arbetskraft så arbetstillfällena minskas, säger Elpida Georgitsi, regionalt skyddsombud inom privat äldreomsorg i Västra Götaland, till Ekot. 

Enligt Ekot handlar det främst om privata arbetsgivare som minskat bemanningen till följd av färre platser, men det förekommer även hos kommunala arbetsgivare som Stockholm och Malmö.

– Självklart, har man tomma platser så måste man anpassa sin verksamhet, och då kanske man får ta att man får minska sin bemanning tillfälligt, säger Hanna Markkula, strateg på äldreförvaltningen i Stockholm, till Ekot. 

Hur många på äldreboenden som har blivit av med jobbet på grund av arbetsbrist är oklart.