Vad menas med begreppet dygnsvila?

Dygnsvila är den lediga tid alla har rätt till mellan arbetspassen. Enligt arbetstidslagen ska den sammanhängande ledigheten vara minst elva timmar på en 24-timmarsperiod och förläggas så att den delvis infaller mellan klockan 00 och 05 på natten. Men om arbetet måste bedrivas nattetid, som till exempel inom sjukvård, äldreomsorg etc. så gäller inte det sistnämnda. I kollektivavtal finns dess­utom andra regler för dygnsvila. Se svar
längre ner.

Räknas jour och beredskap in i dygnsvilan?

Jour är att betrakta som arbetstid enligt lagens mening eftersom man då vid behov står till arbetsgivarens förfogande på arbets­platsen. Det är inte tillåtet under dygnsvilan. Vid beredskap är man tillgänglig utanför ordinarie arbetstid och arbetsplats och det räknas inte som arbetstid och kan därför ske samtidigt med dygnsvilan förutsatt att man inte måste rycka in och ta sig till jobbet. 

Men om jag måste jobba under min dygnsvila, vad händer då?

Det kan tillåtas om något oförutsett händer men under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Vid arbete under beredskap då dygnsvilan bryts ska arbetstagaren kompenseras.

Vad är det för regler som styr?

Arbetstidslagen tillåter att man gör upp om andra regler i kollektivavtal

I flera av Kommunals avtal är det till exempel tillåtet med nio timmars dygnsvila förutsatt att det inte blir mindre än elva timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod, kan också kallas begränsningsperiod. Kommunal påpekar att nio timmars dygnsvila inte ska användas generellt utan endast i undantagsfall.

Hur lång är en beräkningsperiod?

Den kan vara fyra veckor eller längre men högst 16 veckor enligt de flesta avtal (fyra månader enligt lagen). I lokalt avtal kan man komma överens om annat.

Får jag tillräckligt med dygnsvila när jag jobbar till sent på kvällen och sedan börjar tidigt nästa dag?

I och med att vissa kollektivavtal gör undantag från kravet om 11 timmars dygnsvila så är det tillåtet att till exempel jobba till 22.00 på kvällen och börja 07.00 nästa dag.

Varför har Kommunal i flera avtal gått med på nio timmars dygnsvila?

När EU:s arbetstidsdirektiv kom in i den svenska arbetstidslagen i mitten på 2000-talet uppstod genast en diskussion om hur man skulle göra med scheman inom vård och omsorg. 

Kommunal resonerade som så att många medlemmar ville även fortsättningsvis kunna jobba kvällar ibland och dagtid ibland och utan det här undantaget hade det blivit svårt att behålla den typen av scheman.

Men hur kommer det sig att vissa yrken kan ha 24-timmarspass och ibland ännu längre?

Det går, enligt lag och avtal, att starta ett dygn med dygnsvila och avsluta nästa dygn med dygnsvila. Därmed är det möjligt att ha så långa pass.

Vad gör jag om jag inte får min dygnsvila?

 Prata i första hand med ditt arbetsplatsombud och/eller skyddsombud. I nästa steg kan du vända dig till din fackliga sektion. Det är inte tillåtet för arbetsgivarna att bryta mot reglerna om dygnsvila.

Källa: Kommunal och Arbetsmiljöverket