Ekot berättar att Svensk Kollektivtrafik vid sitt möte i går enhälligt beslutade att tillfälligt stängda framdörrar på bussarna är rätt väg att gå,

Kristoffer Tamson, M, är ordförande i organisationen. Han säger till Ekot att beslutet togs för att säkra att kollektivtrafiken också kan rulla i morgon.

Men fortfarande är det varje enskild kollektivtrafikmyndighet som bestämmer om den vill ha stängda framdörrar i sin region eller inte.