I flera år har Karlskrona kommun kämpat med att rekrytera personal inom funktionsstöd. Med det menas till exempel personliga assistenter och stödpedagoger. Personalbristen är så pass allvarlig att det har hänt att det saknas medarbetare som kan avlösa varandra.

I somras tvingades en personlig assistent i Karlskrona stanna kvar på jobbet i två dygn, något som tidningen Sydöstran var först att uppmärksamma. Medarbetaren skulle egentligen ha gått av sitt pass, men eftersom det saknades personal med rätt utbildning var personen tvungen att stanna kvar. 

– Det finns en enorm frustration hos våra medlemmar och hos oss som fackförbund, konstaterar Oskar Engström, arbetsmiljösamordnare på Kommunals sektion i Karlskrona. 

Kan vara lagbrott

Han kallar händelsen för ett extremfall, men påpekar att det är viktigt att belysa ändå. 

– Om arbetsgivaren säger att de inte får tag på en vikarie kan man inte gå hem. Då utsätter man brukaren för livsfara och kan få sparken för arbetsvägran, säger han. 

Oskar Engström, Kommunal.
Oskar Engström, Kommunal.

Är det lagligt att kräva att personal stannar kvar så länge?

– Det är med stor sannolikhet ett brott mot arbetstidslagen. Arbetsgivaren har helt klart inte gjort tillräckligt för att säkra upp bemanningen, men frågan är vad alternativet hade varit. Då hade vi haft en situation där brukaren lämnades i livsfara, säger Oskar Engström. 

Nu kräver Kommunal i Karlskrona att kommunen löser personalbristen. Ett förslag från sektionen är är att göra jobben mer attraktiva genom att höja lönerna. Likaså vill man ha en dialog mellan facket, arbetsgivaren och politiken. Redan nu i veckan ska parterna ha ett gemensamt möte. 

Heltid ska bli norm

Enligt kommunen är alla överens om att grundbemanningen behöver öka. Det senaste året har man arbetat för att införa heltid som norm och därför har man publicerat flera jobbannonser. 

Samtidigt vill man reda ut vad som har hänt i fallet med den personliga assistenten. 

– Vi hade inte hört talas om det förrän i förra veckan. För mig är det viktigt att vi som arbetsgivare får signaler tidigt om det är så att personal har jobbat mycket övertid, säger Elina Tyrberg, förvaltningschef för funktionsstödsförvaltningen.

Det säger arbetstidslagen

Arbetstidslagen (ATL) bestämmer hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år. 

Anställda får arbeta allmän övertid i högst 48 timmar under fyra veckor. Alternativet är 50 timmar under en kalendermånad. Dock som allra högst 200 timmar under ett kalenderår. 

Ingen får arbeta mer än 150 timmar extra övertid under ett kalenderår.

Du har rätt till minst elva timmars nattvila varje dygn. Dock får avvikelser göras om jobbet måste bedrivas dygnets alla timmar. 

Du har rätt till minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka. Du har även rätt till raster och pauser. Som högst får du jobba fem timmar i rad utan rast.

Källa: Arbetsmiljöverket och Kommunal