Jag undrar om man får sätta upp en kamera hemma hos en hjärnskadad person, för att få veta när personens assistenter kommer och går?

/ Anhörig som undrar

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: Om kameraövervakningen sker på personer som kan identifieras är det frågan om personuppgifter, något som numera regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Men det finns ett undantag för rent privat användning av personuppgifter: privat­undantaget.

Datainspektionen har ansett att ett motsvarande privatundantag i den gamla personuppgiftslagen var möjligt att tilllämpa, när en anhörig till en dement person hade kopplat in en webbkamera för att kunna se vad som hände i personens hem. Där arbetade hemtjänstpersonal, som alltså filmades. Datainspektionen bedömde att det rörde sig om behandling av person­uppgifter av rent privat natur.

Privatundantaget i den nya dataskyddsförordningen ska tillämpas restriktivt. Därför är min bedömning, trots Datainspektionens tidigare beslut, att privatundantaget inte gäller om en kamera sätts upp i syfte att kontrollera personliga assistenter. Dataskyddsförordningen ska i stället tillämpas fullt ut, vilket bland annat innebär att de som filmas antingen ska samtycka till övervakningen eller att övervakningen är tillåten efter en intresseavvägning.

Det ska också nämnas att privatundantaget inte heller är tillämpligt om de personliga assistenternas arbetsgivare sätter upp en kamera för att övervaka arbetstagarna när de arbetar. I förhållandet arbetsgivare–arbetstagare gäller dessutom att en arbetstagare inte kan lämna ett giltigt samtycke till sin arbetsgivare.