Det är en fortsättning på den pausade kongressen som sommaren 2020 hölls digitalt. Då valdes bland annat en ny ledning med Susanna Gideonsson från Handels som ny ordförande och Lisa Bengtsson från Kommunal som andre vice ordförande.

Nu får ombuden möjlighet att träffas fysiskt på plats vid kongressen. Men för att få vistas där krävs covidpass och/eller dagliga snabbtester för att undvika smittspridning.

Den här gången ska ett stort antal motioner behandlas om arbetsmarknad, välfärd och mycket annat.

Jessica Leiding, Kommunal.

LO-kongress 2021

”Kommunals med­lemmar tjänar på ett starkare LO”

Nyheter

Här är några exempel på krav som ombuden ska diskutera och ta ställning till:

 • Miljö
 • Ungdomsmedlemskap i LO
 • Inga renhållningsarbetare i Kommunal
 • Inga utökade undantag i turordningsreglerna
 • Stärkt föreningsfrihet på arbetsplatserna
 • Gör det dyrare med tillfälliga anställningar och deltid
 • Skärp arbetsmiljölagen
 • Samarbete med Vänsterpartiet
 • Avskaffa monarkin
 • Avskaffa Rut och Rot
 • Satsa på välfärden, höjd pension, bättre sjukförsäkring, höjd a-kassa, rättvisa och jämställda löner.

Miljö

Kommunal Väst vill ha en utredning om hur LO kan bli en mer klimatsmart organisation. Det håller LO:s styrelse med om.

Kommunal Stockholm vill att LO samlar fackförbunden till en landsomfattande kampdag till stöd en rättvis klimatomställning. Avdelningen vill även att LO undersöker om det finns stöd bland medlemmarna i LO-förbunden för en halv dags politisk generalstrejk för klimatomställningen.

LO-styrelsen håller med om att det krävs snabba insatser för att hejda den globala temperaturstegringen. Och att LO-facken är fortsatt aktiva i det arbetet. Men styrelsen tycker att kongressen ska säga nej till tankarna om en generalstrejk för klimatet.  

Ungdomsmedlemskap i LO

Kommunal Stockholm och Sydost vill se en utredning om möjligheten för LO att införa ett ungdomsmedlemskap. Detta gör att ungdomar hoppar mellan olika jobb i olika branscher och därför inte känner sig hemma som medlem bara i Kommunal eller något annat förbund.

LO:s styrelse tycker att kongressen ska säga nej till förslaget. Styrelsen menar att det är de enskilda LO-förbunden som ska organisera medlemmar så att inte den fackliga kontakten på arbetsplatsen försvinner.

Inga renhållningsarbetare i Kommunal

Transport tycker att de också ska organisera renhållningsarbetare inom kommunala renhållningsbolag. I dag organiserar de privatanställda renhållningsarbetare.

Det är LO som beslutar vilka förbund som ska ha organisations- och avtalsrätten inom olika branscher och för olika yrkesgrupper. LO:s styrelse tycker dock inte att sådana frågor ska behandlas vid en kongress. Den anser att detta ska göras av styrelsen, efter grundlig utredning där alla förbund kan ge sin syn på saken.

Inga utökade undantag från turordningsreglerna, varken i lag eller kollektivavtal

Den här motionen skrevs av Kommunal Stockholm innan Kommunal sagt ja till LAS-överenskommelsen, som nu också LO har sagt ja till. Ingen från Kommunal tänker vid kongressen begära stöd för motionen.

Stärkt föreningsfrihet på arbetsplatserna till stöd för fackligt anslutna

Kommunal Väst tycker att klimatet på arbetsplatserna har hårdnat mellan fackligt anslutna och arbetsgivare. Avdelningen ser en risk för att löntagare med otrygga anställningar inte vågar vara obekväma och säga till när något är fel. Kommunal Väst vill att LO tar initiativ tlll en utredning om stärkt föreningsfrihet på arbetsplatserna.

LO-styrelsen tycker inte att det behövs en sådan utredning.

Gör det mycket dyrare med tillfälliga anställningar och deltid

Byggnads tycker att LO ska utreda möjligheten till ekonomiska styrmedel för att gynna arbetsgivare med bra villkor för de anställda.

LO-styrelsen tycker att det är ett bra förslag som kongressen bör säga ja till.

Skärp arbetsmiljölagen och ge Arbetsmiljöverket ökade resurser

Motionen från Kommunal Stockholm får inte stöd av LO-styrelsen när det gäller kravet på skärpt arbetsmiljölag.

LO-styrelsen varnar kongressen för risken att lagen kan försämras om den börjar utredas.

Samarbete med Vänsterpartiet

Fastighets i Mjölby vill att LO breddar sin fackligt-politiska samverkan till att också omfatta Vänsterpartiet, Hyresgästföreningen och andra som delar LO:s värderingar.

Men LO-styrelsen vill i sitt svar till kongressen skilja på fackligt-politisk samverkan, med Socialdemokraterna, och politisk påverkan som kan ske i kontakt med andra partier och organisationer. 

Avskaffa monarkin

Kommunal Stockholm skriver i sin motion att problemet är inte att vi har en kung utan 10 miljoner undersåtar. LO-styrelsen påminner i sitt svar om att tidigare LO-kongresser redan har beslutat att monarkin bör avskaffas.

Men styrelsen anser inte att detta är en prioriterad fråga i LO:s arbete.

Avskaffa Rut och Rot

Motionen från Byggnads region Stockholm-Gotland får stöd av LO:s styrelse.

Satsa på välfärden, höjd pension, bättre sjukförsäkring, höjd a-kassa, rättvisa och jämställda löner

Flera motioner från Kommunal och andra handlar om dessa klassiska frågor vid LO-kongresser. Här är enigheten stor, med undantag för LO:s lönepolitik i synen på att industrin ska sätta ett märke som alla andra måste förhålla sig till.

Det kan också bli diskussion om hur LO:s låglönesatsningar ska se ut. I senaste avtalsrörelsen sa Kommunal nej till att ingå i en LO-samordning med låglönesatsning för alla under en viss inkomst. Förbundet ville hellre satsa på yrkesutbildade grupper inom välfärden.