LO-kongressen är historisk. Dels för att den hålls digitalt, dels för att tre kvinnor för första gången valdes till att leda LO.

Karl-Petter Thorwaldsson lämnar över ordförandeskapet till Susanna Gideonsson.

Ny ordförande i LO är Handels tidigare ordförande, Susanna Gideonsson, som första vice ordförande omvaldes Therese Guovelin och som nu andre vice ordförande Lisa Bengtsson. Hon ersätter Berit Müllerström, tidigare kanslichef på Kommunal, och som valt att avgå.

Torbjörn Johansson omvaldes som avtalssekreterare i LO.

Lisa Bengtsson säger i en kommentar till KA att det kändes konstigt att på grund av coronan sitta i en studio i Bromma och bli vald medan ombuden satt i lokaler i olika delar av landet och deltog digitalt.

Hon satt i studion i Bromma tillsammans med LO-styrelsen och de som höll i kongressen.

Lisa Bengtsson brinner för att bidra fackligt till en mer jämlik och jämställd arbetsmarknad. Det är inte klart ännu vilket ansvar och vilken roll hon ska ha i LO:s ledning.

-Vi har inte hunnit prata om det ännu, säger hon.

Vid LO-kongressen markerade Kommunal sitt missnöje med att de inte har fler röster i LO-styrelsen än andra med tanke på att det är det största förbundet. Kommunal gillar inte heller att de proportionellt får färre röster än andra förbund vid kommande LO-kongresser då antalet ombud minskar.

Lisa Bengtsson satt i LO:s stadgekommitté som föreslog förändringar i stadgarna, utan att få gehör för Kommunals krav.

Nu har hon bytt roll och ska inte längre bara se till Kommunals intressen.

-Exakt. Nu företräder jag alla LO-förbund. Men jag hoppas att diskussionen kommer att fortsätta i LO om hur vi ska förändra organisationen så att alla förbund tycker att de har ett rimligt inflytande över besluten och vår verksamhet, säger Lisa Bengtsson.