Den som jobbar som förskoleassistent i Lindesberg kommun kan inom kort behöva ta ett språktest. Kommunen har bestämt sig för att testa den tillsvidareanställda personalens språkkunskaper.

– Det har kommit fram att det finns ett behov bland rektorerna att testa språkkunskaperna, säger Kristina Öhrn, verksamhetschef för förskola vid barn- och utbildningsnämnden, i Lindesberg kommun.

Rektorer har vid olika tillfällen flaggat för att medarbetare talar dålig svenska. 2019 inrättade kommunen den nya titeln förskoleassistent. Till skillnad från barnskötare och förskollärare saknar befattningen krav på utbildning. Därför vill kommunen testa deras språkkunskaper. 

KA har pratat med en förskoleassistent i Lindesberg kommun som tycker att det är bra med ett språktest. Personen vill vara anonym eftersom ämnet kan vara känsligt, men berättar att det har hänt att vikarier i princip inte talat någon svenska alls. 

– Man måste ju kunna kommunicera med barnen. Kan man inte tillräckligt bra svenska blir det inte heller något bra jobb, men sedan tycker jag inte att man behöver kunna högskolesvenska för det.

Själva testet har tagits fram av kommunen och innehåller dels två muntliga delar, dels en skriftlig del. Medarbetarna gör språktestet på plats med hjälp av sin rektor. Bland annat kommer den som blir testad att få läsa upp ett veckobrev och sedan berätta vad det stod i brevet. 

Syftet med språktestet är att fånga upp problem och se hur man kan lösa det. Beroende på vilken del av testet som flest har svårt för kan insatserna se olika ut, konstaterar förvaltningschefen Thomas Lindberg. 

– Det vi vill åt är att se var vi behöver sätta in insatser för kompetensutveckling. Det är där vi befinner oss just nu, men om vi hamnar i ett läge som vi inte önskar kan det bli så att vi får se vilka andra uppgifter som finns hos kommunen. 

Kartläggningen kommer att pågå under hösten och det är ännu för tidigt för att svara på hur många som klarat språktestet, enligt Thomas Lindberg.

Så ska kommunen språktesta sina medarbetare

Språktestet består av dels två muntliga delar, dels en skriftlig del. Tillsvidareanställda förskoleassistenter kommer att få ta testet på sin arbetsplats med hjälp av sin rektor. Rektorn kan förtydliga vad vissa ord betyder om det är nödvändigt.

Tillsammans går rektor och medarbetare igenom förskolans uppdragshandling. Syftet är att se till att förskoleassistenten förstår vad som förväntas av den i dess yrkesroll. Utöver det ska medarbetaren testa sina språkkunskaper med hjälp av ett veckobrev och en handlingsplan som handlar om ett barn som har insjuknat. I det sistnämnda fallet ska förskoleassistenten läsa och följa instruktioner för att kunna hantera sjukdomsfallet.

Källa: Kristina Öhrn och Thomas Lindeberg, Lindesbergs kommun