I Mönsterås, mellan Oskarshamn och Kalmar, har protesterna tilltagit i sommar. Kommunal har samlat in nästan 600 namnunderskrifter och överlämnat till kommunen.

Där har ett av kommunens äldreboenden, Solhem, nio timmars nattpass, vilket också påverkar dagpersonalens scheman. Kvällspassen avslutas inte förrän 22.30.

– Det är för sena kvällar. Det är för länge att jobba till halv elva, jag har två och en halv mil hem. Man är trött när man har jobbat. Då ska jag orka köra hem. När man väl kommer hem ska man varva ner och det tar lång tid. Jag har jättesvårt att sova nu och det är jättemånga som säger samma sak, berättar undersköterskan Charlotte Ulvenhag, som också är arbetsplatsombud på Solhem.

Solhem öppnade förra året och redan från början var det de arbetstiderna som gällde.

– Man hade inte tänkt på hur många sena kvällar det blir och sen vet man ju inte hur det är förrän man har provat säger Charlotte Ulvenhag.

Charlotte Ulvenhag.

Kommunal skickade vykort till politikerna i Mönsterås med budskapet att inte införa ”ohälsosamma” scheman. Men inför att kommunen flaggade för att kortare nätter skulle kunna införas på flera äldreboenden, drog Kommunal i gång namninsamlingen, säger sektionsordföranden Lena Svensson.

– Politikerna lade över ärendet på tjänstemännen att fatta beslut i frågan. Då var vi tvungna att fortsätta agera så då skapade vi den här namninsamlingen, säger hon.

Kommunens socialchef Annelie Gollungberg, påpekar att alla som skrivit under inte är anställda i Mönsterås kommun men att man håller på och diskuterar med Kommunal hur man ska göra.

– Vi har ingen ambition att köra slut på folk eller att ha ”ohälsosamma” scheman. Vår utgångspunkt är att vi har medborgare som behöver vårt stöd för att leva ett självständigt liv vid alla tidpunkter på dygnet. Och vi måste bemanna upp personal så att det täcker det behovet. Samtidigt ska vi få med de önskemål och krav som Kommunal också har, att man ska kunna ha en heltidsanställning. Så det är en grannlaga uppgift att få ihop bemanningskravet med att alla jobbar heltid, säger Annelie Gollungberg.

Kommunals Lena Svensson är missnöjd med det senaste beskedet att ”just nu” ska inga fler hälsoscheman införas utan hon vill att parterna gemensamt skriver under ett papper att inga nattpass ska kortas till nio timmar.

Men Annelie Gollungberg säger att det inte går att ge något annat besked.

– Man kan aldrig lova och säga att vi inte ska göra några förändringar. Vi måste ha bemanning när våra medborgare behöver vår hjälp.

Kommunal försöker också förmå kommunen att ändra de befintliga arbetstiderna på Solhem. Där pågår diskussioner, säger både Kommunal och socialchefen.

– Vi har frågan uppe ofta på samverkan men får inget beslut till stånd säger Lena Svensson. 

Undersköterskan Charlotte Ulvenhag uppger att flera i personalen har slutat, utan att veta anledningen.

– Det är tre bara på min avdelning som slutat. De har fått andra jobb i kommunen. Ingen av dem gillade halv elva-turerna men jag vet inte om det var därför de slutade.


Protester mot hälsoscheman finns också i Avesta. Här har hittills drygt 400 personer skrivit under en namninsamling.

– Vi har varit runt på mer än 20 ställen och frågat om de vill skriva på. Det är ingen tvekan, de sliter pappret ur min hand, de säger att de ska skriva på, säger Emelie Pettersson som arbetar på ett äldreboende i Krylbo.

I somras delade hon en video i sociala medier, i den berättar hon om ett nytt schema med sex dagars arbete varannan vecka och ledigt varannan helg.

– Ingen av oss kan förstå att det är hälsosamt. Majoriteten vill ju jobba längre dagar för att få någon extra dag ledig, säger Emelie Pettersson.

Hon spelade in videon efter att hon och kollegorna pratat om vad de skulle kunna göra när de upplevde att ingen lyssnade på dem.

– Jag gillar mitt jobb, men med det nya schemat kommer min son få sova mer på förskolan än hemma. För mig kommer det inte funka, säger Emelie Pettersson som är ensamstående mamma.

Enligt Kommunal gäller missnöjet främst att 11 timmars dygnsvila inte ger tillräcklig sammanhängande återhämtning. I höst startar pilotprojekt med kvällspass som slutar klockan 22.15, i samma projekt ska också personal från äldreboenden och hemtjänst täcka planerad frånvaro i varandras verksamheter.

– Vi kommer att följa upp detta, säger Monica Andersson, facklig företrädare för Kommunal.


Norrköpings kommun införde hälsoscheman 2019. Det skedde mot personalens vilja och det har varit kritik sedan dess. Nu har undersköterskan Ann Björling, som är anställd på ett demensboende i Kolmården, och fyra andra undersköterskor som startat Facebook-gruppen Undersköterskeupproret Norrköping ordnat en namninsamling som ska överlämnas till vård- och omsorgsdirektören Magnus Johansson och omsorgsnämndens ordförande Andreas Bohlin. När är ännu inte bestämt. Den 30 augusti hade 761 personer skrivit under.

”Norrköpings kommun måste stoppa de hälsoscheman som finns på våra vård och omsorgsenheter runt om i kommunen. Intervjuer, undersökningar och berättelser visar att en stor andel anställda är missnöjda med det sätt som hälsoscheman har införts”, skriver undersköterskorna på mittskifte.se där namninsamlingen finns.

– Förutom hälsoscheman har vi haft neddragningar och så pandemin på det. Januari 2020 klubbade de igenom att 84 tjänster skulle försvinna inom demensomsorgen. Det drabbar alla särskilda boenden, säger Ann Björling.

Ann Björling.

Hon välkomnar att socialminister Lena Hallengren ska träffa företrädarna för ”Hälsoschema Nej Tack!”.

– Jag tycker att det är superbra. Jag önskar att det blir en regeringsfråga, för nu är det allvar på riktigt. Vi är många som tror att äldreomsorg och demensomsorg kommer att krackelera totalt om inte en ändring görs. Det är verkligen kris deluxe alltså, säger Ann Björling.


Även i Strängnäs pågår en namninsamling, mer än 1000 personer har skrivit under i protest mot scheman som inte ger tillräcklig återhämtning.

– Jag har tänkt att man inte kan bli utbränd som ung, men jag är aldrig pigg på det sättet som jag var förr. Alla håller med. Jag hade tänkt att vi måste göra något, när jag läste artikeln om Time Care då rann droppen över, jag pratade med en kollega och vi startade det här, säger undersköterskan Tuva Thell.

Schemat infördes när Strängnäs gick över till heltid som norm, kommunen kallar det dock inte hälsoschema, men det är ändå det folk säger, berättar Tuva Thell. I Strängnäs har också nattpassen kortats, vilket lett till sämre återhämtning.

Tuva Thell.

Namninsamlingen ska ligga ute några veckor till innan den sammanställs och lämnas över till ordföranden i socialnämnden med kravet att dessa scheman ska bort.

– Om de inte gör något så kommer jag höra av mig till lokalpolitiker. Det kommer en valrörelse också, märker politikerna att medborgarna håller med om en sak så kommer de ta upp det för att vinna röster på det, säger Tuva Thell.

Strängnäs följer de riktlinjer för arbetstider vid heltidsarbete som tagits fram av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, enligt Åsa Eriksson, verksamhetsutvecklare hemtjänsten. Det innebär bland annat att många som arbetar deltid har fått fler och kortare pass. Arbetsveckorna har också justerats.

– Vi har tagit bort veckor med sex arbetsdagar, då är det svårt att få tre till fyra dagars sammanhängande ledighet, säger Åsa Eriksson.

Protesterna och namninsamlingen känner hon inte till.

– Jag upplever att vi haft en dialog. Varje chef är ansvarig för sin medarbetare, vill man att det ska bli någon verkstad, då får man ta det med sin chef, lyssnar inte den så får man ta det med sitt ombud på enheten, säger Åsa Eriksson.


I Göteborg har det länge varit protester mot att nattpassen kortats till nio timmar i vissa verksamheter. Nu har Socialdemokraterna i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden yrkat på att tiotimmarspass ska införas. Argumentet är att tiotimmarspass ger större möjlighet till återhämtning, om passen är nio timmar som i dag behövs fler arbetspass för att komma upp i heltid.

Hälsoschema

Så kallade hälsoscheman, som också kallas hållbara scheman, införs i många kommuner för att kunna erbjuda alla heltid. De ser inte exakt likadana ut överallt. Men det brukar innebära någon eller några av de här sakerna:

  • Kortade nattpass, vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar.
  • Arbete varannan helg.
  • Resurspass, där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie.
  • De som jobbar deltid måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid, bara kortare pass.
  • Mindre inflytande över schemat för personalen.