En äldre människa som bor på ett äldreboende eller har hemtjänst ska kunna känna igen personalen och vara trygg med att den som arbetar har rätt kompetens. Tyvärr motverkar en hög andel timanställningar det här.

Störst och minst andel heltidsanställda.

Fast anställda

Här är flest fast anställda

Nyheter

Det finns många timanställda inom äldreomsorgen som är både fantastiskt duktiga och som arbetar hårt för de äldres bästa. Så det är inte en fråga om person.

Det handlar om att den som är timanställd, av flera skäl, inte är inne i verksamheten på samma sätt som den som är fast anställd. De kanske inte heller får del av kompetensutveckling i samma grad. Och det skapar problem både vad gäller att känna till rutiner och med att de äldre ska kunna känna sig trygga med personalen. Många timanställda vill ju ha fasta anställningar, men får inte det av budgetskäl, vilket förstås försämrar både lönen och pensionen.

Osäkra anställningar ökar också risken för sjukdom. Under coronapandemin har vi bevittnat vilka allvarliga konsekvenser det här kan få då det är konstaterat att en hög andel timanställningar riskerar att förvärra smittspridning.

Det är en slutsats som Coronakommissionen drog i sin rapport som kom i december. Därför menade de också att andelen timanställningar måste minska kraftigt. Det är alltså centralt för äldreomsorgen och förmågan att hantera en framtida pandemi att andelen fasta anställningar ökar.

Nu är hög tid för alla partier, inklusive de borgerliga, att förstå hur viktig frågan är. Ska vi få den äldreomsorg som alla påstår sig vilja ha, ja då måste äldreomsorgen få kosta mer och betydligt fler bli fast anställda.

Även Kommunal har lyft frågan om timanställningar gång på gång och kunskapen om problemet finns hos politikerna. Men trots det har stora kommuner som Stockholm, Uppsala och Botkyrka en hög andel timanställda. Samma gäller i några av Sveriges rikaste kommuner som till exempel Danderyd och Solna. Det är inte acceptabelt. Så här ser det dessutom ut trots att det finns ett riktat statsbidrag, som Vänsterpartiet tagit initiativ till, för att omvandla osäkra anställningar till tillsvidareanställningar.

Vi i Vänsterpartiet står till hundra procent bakom att många fler ska ha fasta anställningar. Vi vet att det inte görs i en handvändning och att det dessutom kostar pengar. Men det måste göras för både personalens och de äldres skull. Vår välfärd måste få kosta.  

Och nu är hög tid för alla partier, inklusive de borgerliga, att förstå hur viktig frågan är. Ska vi få den äldreomsorg som alla påstår sig vilja ha, ja då måste äldreomsorgen få kosta mer och betydligt fler bli fast anställda.