Det var i slutet av juni de tre ukrainska gästarbetare sökte upp Kommunal i Skåne för att få råd.

– De undrade vad de skulle ha för lön egentligen, säger Therese Ekelöv som är ordförande för sektionen för trafik, teknik, djur och natur.

Det visade sig att de hade fått tre olika uppgifter om vad de skulle tjäna. I ansökan om arbetstillstånd till Migrationsverket stod det 25 000 kronor i månaden, på kontraktet de fick innan de bestämde sig för att komma till Sverige stod det att de skulle tjäna 19 921 kronor i minimilön exklusive semesterersättning plus ackord.

– Men när de kom till Sverige fick de ytterligare ett kontrakt där minimilönen var struken. Istället stod det att de bara skulle få ackord när de plockade jordgubbar eller sallad, förklarar Therese Ekelöv.

Therese Ekelöv, ordförande för Kommunals sektion Trafik, teknik, djur och natur i Kristianstad.

I efterhand har hon fått veta att ackordet låg på 3 kronor litern för jordgubbsplockning. Förutom att det är en låg summa så har lantbrukaren ett avtal med Kommunal där möjlighet att betala lön efter ackord inte finns.

– Vi hade ett Teams-möte med arbetsgivaren kring det här, att de faktiskt inte har något avtal som har ackordslön och inte kan använda sig av det. Antingen måste de sluta ett lokalt avtal om ackord med Kommunal där vi får vara med och bestämma nivån, annars är timlön eller månadslön de alternativ som finns.

Efter hennes samtal med arbetsgivaren har de tre nu fått ut lön för det de jobbat från 24 maj till 30 juni.

– Vi fick det vi bad om. Efter avdrag för skatt och 1260 kronor för boende hos arbetsgivaren fick de nu ut mellan 22 491 och 24751 kronor var. De är väldigt glada.

På förra Kommunals senaste kongress bestämdes att man inte skulle hjälpa andra än medlemmar som betalar avgift. Det har gjort det svårare att stötta säsongsarbetare från andra länder som nästan aldrig är medlemmar.

– De här tre som vi hjälpte nu hade inte pengar till mat ens. Då är det svårt att lägga pengar på att bli medlem i facket.

För att kunna förhandla för dem hjälpte Therese Ekelöv och hennes kolleger dem att bli tillfälliga medlemmar och att betala den lägsta avgiften på 140 kronor för en månad.

– Vi tog med blanketter som de fyllde i när vi sågs.

I dag är det i princip bara personer från Östeuropa som säsongsarbetar med skörd inom svenskt lantbruk. En stor del av dem i Skåne där flera av de största gårdarna med odling på friland finns. Många av dem som kommer känner inte till vad de har för rättigheter när de får en anställning i Sverige. Trots det är de tre som nu bett om hjälpt de första som vänt sig till Therese Ekelövs sektion under de senaste fem åren för att få stöd att kräva ut lön av arbetsgivare.

– Vi har fått frågor men det är aldrig någon som vågat driva något. Jag tycker att det tillfälliga medlemskapet borde vara gratis för dem. Det är så få som vänder sig till oss och ber om hjälp. Det blir en väldigt liten kostnad för förbundet.

Nästa år har Kommunal kongress och Therese Ekelöv har lagt in en motion om att tillfälliga medlemskap alltid ska vara gratis.

– Vi måste städa upp i den här branschen.

Arbetstillstånd

En person från ett land utanför EU måste ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige.

Ansökan skickas till Migrationsverket och innehåller uppgift om lön och veckoarbetstid.

Innan ansökan godkänns uttalar sig fackförbund på området om villkoren är rimliga och kollektivavtalsliknande.

Källa: Migrationsverket, Kommunal