Kommunalarbetaren skrivit om lantarbetare som fått väldigt låg lön i Sverige. Vi har också skrivit om att polisen upptäckt lantarbetare som är illegalt anställda på gårdar i Skåne. I Danmark finns också problem med anställningar på lantgårdar. Fackförbundstidningen Fagbladet 3F har skrivit om djurskötare inom lantsektorn som tvingats betala tillbaka delar av lönen till lantbrukaren de arbetar för. Gemensamt för dem som drabbats är att de kommer från Ukraina och skulle bli utvisade om de blev av med arbetet.

– Jag vågade inte göra annat än att betala, säger Nadya (som i verkligheten heter något annat) till tidningen.

Arbetstillståndet i Danmark är knutet till arbetsgivaren. Dessutom får en djurskötares lön inte vara lägre än lönen är normalt för att tillståndet ska beviljas. Lönen ska minst vara 28 000 danska kronor. Det Fagbladet 3F har kunnat visa är att många arbetare, från framförallt Ukraina, fått rätt lön inbetald på sina konton och sedan fått betala tillbaka delar till sina arbetsgivare. Nästan alla som berättar vill vara anonyma för att de är rädda för att inte få arbete i framtiden. Denis Buriakov är däremot inte rädd för att berätta eftersom han bytt bransch.

– Tillbakabetalning är mycket utbrett bland ukrainare här, säger han till tidningen och berättar att det inte alltid handlar om att ge tillbaka pengar i kontanter utan kan handla om onormalt höga hyror för boende på gården.

Susanne Junckert är en av de tre reportrarna bakom avslöjandet om tillbakabetalning.

– Jag vet inte om jag kan säga att det är normaliserat, men de vi pratat med säger att det är vanligt att det sker.

Varför vill lantbrukarna inte betala full lön? Har du någon förklaring till det?

– Jag har pratat med en expert som säger att det som är dyrt i lantbruket är löneutgifterna och de som gör så här försöker få ner dem. Vi har ljudupptagningar där lantbrukare säger att ”jag kan inte betala den här lönen till dig för då kan jag lika gärna ta en dansk”.

Men det kan bli dyrt när en arbetsgivare bli påkommen. En av dem som spelades in har nu i en uppgörelse med fackförbundet 3F betalat tillbaka 248 000 danska kronor till två ukrainska medarbetare som varit anställda på hans gård.

Mats Paulsson är svenska Jämställdhetsverkets expert på arbetsmarknadskriminalitet och prostitution. Han menar att löneåterbetalning är ett känt fenomen också här. De flesta länder har liknande bestämmelser.

– Det är till och med ganska vanligt förekommande där man utnyttjar arbetskraft kriminellt. På pappret avtalsenlig lön, men man måste betala tillbaka en del av lönen för skulder som för resan hit eller boende.

Han menar att drivkraften att få billig arbetskraft men ändå ha anställningspapper som är i ordning. Han har råkat på det i flera olika branscher, bland annat inom byggbranschen och på restauranger.

Tror du att det här kan förekomma på svenska lantbruk också?

– Jag kan inte svara på det. Jag kan tänka mig att det gör det utan att säkert veta. För det vi ser i Danmark och övriga Europa vet vi av erfarenhet finns här också.