När statsminister Stefan Löfven (S) besökte Kommunals kongress på tisdagen, var kongressen mitt uppe i debatten om förslaget till nya stadgar. Stefan Löfven konstaterade att stadgarna är fackets grundlag – och det verkade ombuden hålla med om.

Hela Stockholmsdelegationen ville helt förkasta förslaget till nya stadgar. De menade att de hade fått förslaget för sent och att det innehöll för många frågetecken, eftersom det inte finns några tillämpningsanvisningar än.

– Det finns väldigt många frågetecken i förslaget. Att göra så här stora ingrepp under otydliga premisser, det är inte så en demokratisk förening ska fungera, sade Oscar Karlsson, avdelning Stockholm. 

En knapp majoritet röstade dock för att inte förkasta hela förslaget.

En av de sakfrågor som vållade mest debatt var förslaget att medlemmar inte ska kunna kräva att få hjälp med sådant som inträffat före inträdesansökan kommit in till Kommunal. Argumenten för förändringen var att det finns de som går med när de behöver hjälp och sedan går ur igen.

Men många ombud var upprörda och menade att det handlar om solidaritet.

– Jag får rysningar. Jag har varit regionalt fackligt ombud sedan 2014 och det sätt jag har värvat medlemmar på är att de har kunnat få hjälp med saker i efterhand. Vi har många nyanlända som inte vet vad facket är, som kommer från länder där det är korruption inom fackföreningar. Vi har unga som inte lärt sig om svenska modellen i skolan som vi gjordesade Selda Elcim, avdelning Stockholm. 

Vi värvar över vår kvot månad efter månad. Det gör vi för att medlemmarna får hjälp. Vi värvar hela arbetsgrupper.

Felix Finnveden

Också Felix Finnveden, avdelning Stockholm och förtroendevald inom privat personlig assistans, berättade hur dagens regler hjälper dem att värva medlemmar.  

– Vi värvar över vår kvot månad efter månad. Det gör vi för att medlemmarna får hjälp. Vi värvar hela arbetsgrupper. Vi skulle ha väldigt svårt att värva medlemmar om vi inte kunde hjälpa dem, för det finns arbetsplatser vi inte kan besöka. Det här är ett sätt för oss att värva, ta inte från oss den möjligheten, sade Felix Finnveden.

André Schwenk, ombud från Västra Svealand, var för förbundsstyrelsens förslag av samma anledning som de som var emot – att det gör det svårt att värva medlemmar.

– I den del av landet där jag kommer från så är det en oerhörd frustration kring att folk väljer att stå utanför vår förening och går med först när de behöver hjälp. Det här är en jättekänslig fråga som gör att det är svårt att värva nya medlemmar.

Till slut vann förbundsstyrelsens förslag – men det var hyfsat jämnt.

En annan fråga som engagerade många var förslaget att utöka kongressperioden från tre till fyra år och utöka antalet ombud på kongressen men minska antalet på förbundsmötena.

– Vi har ett samhälle som går åt helvete. Vi måste kunna motionera, vi kan inte vänta fyra år. Jag vädjar från botten av mitt hjärta, sade Faya Lahdou, avdelning Stockholm, som hade hela sin delegation bakom sig.

I den del av landet där jag kommer från så är det en oerhörd frustration kring att folk väljer att stå utanför vår förening och går med först när de behöver hjälp.

André Schwenk

Förbundsstyrelsen stod dock fast vid att kongressperioden bör vara fyra år.

– Tre år går snabbt. Det tar tid att förbereda innan besluten kan börja genomföras. Det är tight i den fackliga verksamheten, man har mycket att göra. Det skulle kunna innebära en lugnare miljö på sektionerna, sade enhetschef Lena Andersson, förbundsstyrelsens föredragande. 

Här fick förbundsstyrelsen dock storstryk – en överväldigande majoritet röstade för att behålla dagens ordning med treåriga kongressperioder och 188 ombud på såväl kongressen som förbundsmötena.

En motion om att återinföra motionsrätten till förbundsmötena röstades ner med bara några få röster i övervikt för förbundsstyrelsens förslag att avslå den. Hela Stockholmsdelegationen stod bakom att återinföra motionsrätten.

Behandlingen av förslaget till nya stadgar fortsatte i dag (onsdag) efter lunch och de nya stadgarna var på plats först vid 16-tiden. Den långa debatten, som fick avbrytas för att behandla avgiftsutredningens rapport, avgiftsmotioner och tal av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, har gjort att kongressen nu ligger flera timmar efter i tidsschemat.

Några av stadgeförändringarna

  • Valberedningens förslag till ny förbundsledning, förbundsstyrelse och revisorer ska presenteras för ombuden tre veckor före kongressen börjar.
  • Antalet personer i förbundsledningen minskas från fyra till tre och hela ledningen ingår nu i förbundsstyrelsen.
  • Medlemmar kan inte kräva hjälp från Kommunal för händelser som inträffat före dagen som medlemsansökan inkommit till förbundet. Kommunal kan dock göra undantag om det är fall som de anser är principiellt viktiga.
  • Gratis studerandemedlemskap försvinner.
  • Funktionen kassör försvinner i avdelningarna och ersätts av en vice ordförande med särskilt ansvar för ekonomin. En anställd administrativ chef ska utöver det ha hand om ekonomihanteringen.