– Det saknas enligt min bedömning hållpunkter för slutsatsen att Arbetsmiljöverket ändrat sin uppfattning om skyddsnivån. Det finns inte heller stöd för påståendet att myndigheten påverkats av vad SKR och andra myndigheter kan ha ansett viktigt att förmedla angående kravet på personlig skyddsutrustning, säger JO Thomas Norling, enligt ett pressmeddelande.

Kommunals förbundsjurist Malin Sjunnebo kommenterar beslutet så här:

– Det är tråkigt. Vår uppfattning är fortfarande att Arbetsmiljöverkets agerande under den här perioden bidragit till oklarheter och osäkerhet för våra medlemmar avseende nivån på personlig skyddsutrustning, säger Malin Sjunnebo.

Det var i maj förra året som Kommunal anmälde Arbetsmiljöverket till JO. Bakgrunden är det som utspelade sig veckorna innan då Arbetsmiljöverket först gav Kommunal rätt när man krävde munskydd som komplement till heltäckande visir för att uföra patientnära arbete vid äldreboendet Serafen i Stockholm. Sedan i samband med en konferens tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och berörda myndigheter meddelade Arbetsmiljöverket att beslutet inte skulle gälla generellt. Kommunal anser att Arbetsmiljöverket lät sig påverkas av SKR när kraven på vilken skyddsutrustning som skulle användas tonades ner. 

Men detta stämmer alltså inte, enligt JO.

Kommunal står fast vid att Arbetsmiljöverkets agerande skapade osäkerhet.

– Arbetsmiljöverket var i och för sig inte ensamma om det. Det var flera myndigheter som bitvis lämnade motstridiga rekommendationer. Våra medlemmar och alla brukare hamnade i en svår situation när det inte var någon som riktigt visste vilken nivå på personlig skyddsutrustning man egentligen hade rätt att kräva, säger Malin Sjunnebo.

Malin Sjunnebo, Kommunal.
Malin Sjunnebo, Kommunal.

Har JO:s beslut någon praktisk betydelse?

– Nej, frågan som sådan är ju utagerad. Vårt främsta fokus är ju att till se att våra medlemmar får de det behöver.

Att förtroendet för Arbetsmiljöverket har naggats i kanten påverkar inte heller Kommunals fortsatta agerande i arbetsmiljöfrågor, enligt Malin Sjunnebo.