– Det här är mycket illa. Jag har jobbat prickfritt i 38 år och plötsligt har jag blivit…vad de nu tycker att jag har blivit, besvärlig eller jag vet inte, säger Jaana Rundgren Waara.

Med omedelbar verkan har hon nu fått sluta med lön i ett och ett havt år framåt.

Kommunen vill inte kommentera ärendet, vare sig för Haparandabladet, som var först med att avslöja historien eller för Kommunalarbetaren.

– Vi brukar inte kommentera när det gäller personalärenden. Vi har den policyn, säger socialnämndens ordförande Janne Lind (C).

Kommunals ordförande i Haparanda, Tuula Maijanen, konstaterar att det är en uppgörelse mellan kommunen och skyddsombudet. Men hon är kritisk till kommunens agerande och förstår att skyddsombudet inte orkade längre.

– Jag förstår att hon fick nog. Det blev så här på grund av att cheferna saknar arbetsmiljökompetens. Annars hade man inte hamnat här, säger Tuula Maijanen som också är huvudskyddsombud för äldreomsorgen i Haparanda.

Det här kommer att påverka enormt mycket den så kallade tystnadskulturen. Kollegor tänker att de inte vågar uttala sig om brister och fel

Kollega till Jaana Rundgren Waara, som vill vara anonym

Bakgrunden är en lång kamp på äldreboendet Klippan för en bättre arbetsmiljö. Skyddsombuden har agerat och gjort två så kallade 6:6a-anmälningar, som är en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Jaana Rundgren Waara har dragit ett tungt lass på äldreboendet i arbetsmiljöfrågorna.

Allt började när kommunen i samband med att man övergav sin tidigare schemamodell, med så kallade 3-3-scheman och i stället införde hälsosamma scheman. Förutom de sedvanliga schemaproblemen, med kortare och fler pass, som uppstod när hälsoscheman kom så gjorde man också personalneddragningar.

– I stället för att åtgärda problemen gjorde man ytterligare en neddragning och försämring. Då blev det ännu värre, säger Jaana Rundgren Waara.

Kommunen har inte presenterat några egentliga skäl till att man ville bli av med henne, säger hon.

– Om någon har klagomål på mig måste man ju få bemöta det, men jag har inte fått bemöta någonting.

Så du tror att orsaken är att du varit för drivande i arbetsmiljöfrågorna?

– Ja det är orsaken.

Varför gick du med på den här uppgörelsen? 

– Jag känner att jag orkar inte mer, min hälsa tar stryk. Jag orkar inte se på hur de äldre inte får den vård de ska ha. Visst hade jag kunnat driva det här juridiskt men det hade tagit flera år och resultatet hade kanske blivit detsamma. Jag tror inte att min hälsa hade pallat med det.

Hur kommer det nu gå med arbetsmiljön på Klippans äldreboende?

– Man får hoppas att de skyddsombud som är kvar där orkar fortsätta att driva det här.

Kommunalarbetaren har pratat med en av hennes före detta kollegor, som vill vara anonym. Hon bekräftar att Jaana Rundgren Waara kämpat för en bättre arbetsmiljö.

– Det här kommer att påverka enormt mycket den så kallade tystnadskulturen. Kollegor tänker att de inte vågar uttala sig om brister och fel, säger undersköterskan.

– Det är inte okej det som kommunen har gjort. Det är tråkigt att de ska gå så här långt, tillägger hon.

Båda 6:6a-anmälningarna ligger och väntar på avgörande i förvaltningsrätten. I det ena fallet har Arbetsmiljöverket ansökt om att utdöma vite (en slags böter) på 500 000 kronor om bristerna inte åtgärdas. I det andra fallet har Haparanda kommun överklagat Arbetsmiljöverkets beslut.

– Efter att de har överklagat det senaste beslutet så har vi fått en redovisning från kommunen att de påbörjat ett arbete med de här kravpunkterna. Men vi har inte kunnat följa upp det, säger arbetsmiljöinspektör Åsa Sjöström Ross, vid Arbetsmiljöverket.

Enligt Kommunal i Haparanda har arbetsgivaren bland annat lovat en arbetsmiljöutbildning för cheferna kommunen.

Kommunens socialchef Suvi Järvinen-Valo lämnar ett skriftligt svar på frågan om hur hon ser på de två 6:6-anmälningarna vid Klippans äldreboende.

– Gällande dessa finns det pågående arbete tillsammans med medarbetare och skyddsombud, och fackliga organisationer. Allting är inte löst ännu men vi är på god väg, skriver hon bland annat i ett mejl till Kommunalarbetaren.

Fotnot: Bilden är licenserad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.