Sverige har hög ambition när det gäller arbetsmiljö. Frågan är hur bra arbetsmiljöarbetet fungerar. Sedan 2012 har det blivit 12 000 färre skyddsombud på arbetsplatser där LO organiserar arbetskraften. År 2012 var det 64 591 skyddsombud i LO-förbunden vilket hade sjunkit till 52 316 år 2020. Frågan är varför så många hoppat av? 

Möjligen kan det ha med en bristande kontroll av arbetsmiljön från tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket. Som skyddsombud märks det att myndigheten har svårt att hinna med. Det innebär att arbetsbelastningen på skyddsombuden ökar och att det blir svårt att genomföra arbetsmiljölagstiftningen vilket leder till vanmaktskänsla. 

Finland har hälften så många sysselsatta som Sverige, ändå har landet 62 fler arbetsmiljöinspektörer. 

Inte på många år har Sverige levt upp till internationella krav kring arbetsmiljö. Enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO bör det finnas en inspektör per 10 000 arbetstagare.  Sverige bör alltså med sina 5,1 miljoner sysselsatta ha 510 arbetsmiljöinspektörer för att följa FN:s riktlinjer. I fjol hade Sverige 258 stycken. Det är betydligt färre i förhållande till arbetskraften än i våra nordiska grannländer. 

Trots att regeringen vill se större ambitioner från Arbetsmiljöverket tillförs inga nya anslag. Målet om att ha 300 arbetsmiljöinspektörer på plats i slutet av 2020 misslyckades.

I Norge är drygt 2,7 miljoner sysselsatta och landets arbetsmiljöverk, Arbeidstilsynet, har 300 anställda inspektörer. Norge lever därmed upp till FN:s riktlinjer. Det gör även Finland och Danmark. I Danmark är 3 miljoner sysselsatta i arbetskraften – alltså 2 miljoner färre än i Sverige. Ändå har de fler arbetsmiljöinspektörer, 280 stycken, och lyckades under 2019 göra fler arbetsplatsbesök än deras svenska kollegor. 

Medan Danmark genomförde drygt 36 000 inspektioner gjorde Sveriges arbetsmiljöinspektörer 27 000. Även Island ligger betydligt bättre till än Sverige även om de inte riktigt når ända fram för att få godkänt från FN. 

Trots att regeringen vill se större ambitioner från Arbetsmiljöverket tillförs inga nya anslag. Målet om att ha 300 arbetsmiljöinspektörer på plats i slutet av 2020 misslyckades. Frågan är hur fler inspektörer ska komma på plats och göra fler kontroller om inga medel tillförs. 

Arbetsmiljöarbetet i Sverige måste förbättras och om ingen satsning sker på fler inspektörer riskerar ännu fler skyddsombud att lämna sina uppdrag.

I år planeras det enbart för nyrekryteringar för att ersätta pensionsavgångar och andra avslutade tjänster. Det är oroande. Arbetsmiljöarbetet i Sverige måste förbättras och om ingen satsning sker på fler inspektörer riskerar ännu fler skyddsombud att lämna sina uppdrag. Detta innebär i sin tur att arbetsmiljön generellt på landets arbetsplatser löper överhängande risk att försämras. 

Regeringen måste inse att det behövs resurser för att åtminstone klara av att leva upp till FN:s riktlinjer. Det är anmärkningsvärt att Sverige misslyckas med detta.