– Nu gör arbetsgivarna kalkyler på allting. Man tar inte med de här andra värdena som kan göra att man får ut något mer än tid av sina anställda. Om jag ska generalisera så är det olika tekniska datasystem som mäter olika saker. Det är väldigt mycket arbetsdelning och kontroll av tid som gäller, säger Yvonne Stolt, ombudsman i Kommunal Öst.
Just 3-3-modellen som gick ut på att de anställda jobbade tre dagar och var lediga tre dagar, enligt ett rullande schema, var mäkta populär för ett tiotal år sedan.

När Kommunalarbetaren undersökte saken 2003 (nummer 4/2003) hade 161 kommuner av 290 infört 3-3 på en eller flera arbetsplatser.
– När det infördes tyckte de flesta att det var så himla bra. Men det fordras lite mer personaltäthet, säger Eleonor Wikman, ombudsman i avdelning Västmanland.

Vår rundringning visar att i 18 av Kommunals 21 avdelningar har 3-3 och liknande arbetstidsmodeller i princip lagts ner över allt. Och den dominerande orsaken är ekonomiska skäl.  Det är bara i Kalmar län och Blekinge län som modellerna lever kvar i någorlunda omfattning.
– Det finns fortfarande kvar i framför allt Kalmar kommun. Men det har blivit lite omgjort, man har modellerat om modellen lite, säger Paula Löfgren, ombudsman i Kalmar län.

I stället är det nu en kombination av årsarbetstid och önskescheman som är det förhärskande. Ofta är det kopplat till rätt till heltid och datasystemet Time Care. Och som KA skrivit om ­tid­igare i höstas (nummer 15/2011) har rätten till heltid för många blivit en allt stressigare jakt på tid.
– Medlemmarna sliter ihjäl sig just nu. Många är ofta beredda att avstå heltid för att få bättre scheman. Det är tufft ute på arbetsplatserna, säger Yvonne Stolt, avdelning Öst.
Som lök på laxen ökar också gamla fenomen som återgång till varannan helgarbete och delade turer, vilket vi skrivit om också i flera artiklar.
– Tidigare kunde medlemmarna ofta välja mellan delade turer och varannan helg, nu är det både och, säger Pia Embretsen, ombudsman i Värmlandsavdelningen.

Enligt vår rundringning har delade turer ökat i 14 av de 21 avdelningarna.
– Vi plockade bort 3-3-scheman eftersom våra deltidare inte längre fick stämpla enligt a-kassans regler, säger Mats-Ola Hjelm, ombudsman i Kommunal Uppsala län.