– Det här hjälper inte den medlem som drivit fallet eftersom hon redan har fått sitt barn. Men jag hoppas att det ska ge trygghet åt andra gravida. Jag hoppas att det ska visa andra att det går att göra skillnad. Att andra ser att det är viktigt att jobba systematiskt med arbetsmiljön, att skriva tillbud och kanske också anmäla till Arbetsmiljöverket, säger Helena Jonason, sektionsordförande Kommunal. 

Vecka 20-36

Sedan februari i år räknas gravida i vecka 20-36 till riskgrupperna vid smitta av covid-19. Det betyder att om arbetsgivaren anser att det finns risk för att smittas på jobbet kan den anställde stängas av från arbetet och istället få ersättning i form av graviditetspenning från Försäkringskassan.

I Kungsbacka ville en kvinna som arbetade som fritidspedagog för de yngre klasserna i grundskolan att hennes arbetsgivare skulle godkänna hennes ansökan om graviditetspenning, men hänvisning till att hon var riskgrupp. Arbetsgivaren sade nej. 

Kommunal kopplades in och drev ärendet. Eftersom Kommunal inte ansåg att arbetsgivaren kunde tillgodose arbetsmiljökraven utifrån de riskbedömningar som gjorts anmälde de arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det finns brister i arbetsmiljöarbetet. Framför allt handlar det om att det inte gjorts tillräckliga riskbedömningar om alla de arbetsmoment som ingår i de gravidas arbete samt rutiner kring ventilation och städning.

Efter att Arbetsmiljöverket den 18 maj lämnade en så kallad underrättelse om det beslut de överväger att fatta (innan beslut har arbetsgivaren möjlighet att lämna kompletterande synpunkter) har arbetsgivaren – i alla fall tillfälligt – backat. Nu stängs alla gravida i vecka 20-36 som arbetar som pedagogisk personal av från arbetet.

Det är svårt att göra rätt när myndigheterna inte ger samma eller klara besked. Det är svårt att förbereda sig för varje tänkbar händelse som skulle kunna inträffa.

Helena Hellman, personalchef Kungsbacka

– Med tanke på att det är svårt att uppfylla alla de åtgärder som Arbetsmiljöverket önskar, det är åtgärder på detaljnivå om allt från städrutiner och ventilation till riskbedömningar, har vi rekommenderat våra chefer och rektorer att förbjuda de gravida medarbetare det handlar om, som inte kan arbeta på distans, att vara på plats, säger Helena Hellman, personalchef för Förskola och skola i Kungsbacka.

Vad säger du om Arbetsmiljöverkets bedömningar?

– Vi vill ju ha en tydlighet om hur vi ska göra. Jag har stor respekt för att ingen av oss är vana att hantera en sådan här situation, men det är svårt att göra rätt när myndigheterna inte ger samma eller klara besked. Det är svårt att förbereda sig för varje tänkbar händelse som skulle kunna inträffa.

Vilka konsekvenser får det?

– Vi skickade in våra synpunkter till Arbetsmiljöverket i går och får nu invänta beslut på om de är tillräckliga. Vår utgångspunkt är att alla ska ha en säker arbetsplats och att ingen ska råka illa ut. Konsekvensen nu är att det inte är något individuellt val om den här gruppen gravida vill arbeta eller inte, vi förbjuder nu alla att göra det om de inte kan arbeta på distans. Vi vill ju helst möjliggöra för alla att vara på arbetet.

Kommunals sektionsordförande Helena Jonason, som hjälpt medlemmen att driva fallet säger att Arbetsmiljöverkets underrättelse visar tydligt att riskbedömningen på skolan inte varit tillräcklig. Hon menar att många arbetsgivare under pandemin gömt sig bakom riktlinjer för att slippa fatta beslut:

– Jag har upplevt en rädsla från arbetsgivarhåll för att fatta beslut som kan bli vägledande. De har pratat om allmänna rekommendationer och riktlinjer och sade att de lyssnade på Folkhälsomyndigheten, men de har backat för egna beslut.

Arbetsmiljöverket ska fatta beslut senast 23 augusti. Beslutet gäller just det här fallet och är inte ett vägledande beslut.