Den gravida undersköterskan jobbar på en akutkirurgisk mottagning och ska där ha utsatts för covidsjuka patienter, vilket KA skrivit om.

Trots det har arbetsgivaren inte velat omplacera henne. 

Enligt Socialstyrelsen ska gravida från vecka 20 räknas som en riskgrupp eftersom det finns en risk att bli allvarligt sjuk och föda för tidigt.

Den gravida kvinnan har använt skyddsutrustning, men Kommunal menar att det inte räcker. Skyddsombudet begärde åtgärder genom en 6:6a-anmälan, men när det inte räckte lade hon ett skyddsstopp.

På tisdagen hävde Arbetsmiljöverket skyddsstoppet. Enligt Kommunals sektionsordförande på Östra sjukhuset, Christine Marttila, anser myndigheten att arbetsgivaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda gravida.

– Arbetsgivaren har varit tydlig med att man inte kan garantera säkerheten till 100 procent. Det har kommit in covid-19-sjuka patienter. Man screenar ju inte personal och anhöriga så smittan kan ju också komma därifrån. Men, arbetsgivaren säger skyddsrutinerna följs till punkt och pricka. Vi tycker att arbetsgivaren har styrt Arbetsmiljöverket i det här, säger hon.

På samma sjukhus men på en annan avdelning har dock Arbetsmiljöverket gett Vårdförbundet rätt när de lagt skyddsstopp för gravida sjuksköterskor.

– Den enda skillnaden var att det var Vårdförbundets skyddsombud och en gravid sjuksköterska, menar Christine Marttila.

Att den gravida undersköterskan inte får bli avstängd får stora konsekvenser, säger hon.

– Hon mår så otroligt dåligt av att arbetsgivaren inte har tagit situationen på allvar och är sjukskriven. 

Kommunal kommer att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.