Moa Meyer jobbar på Bräckaskolan i Kungsbacka kommun, som är en skola för barn från förskoleklass till årskurs fem.

Hon väntar sitt första barn i början av maj. Hon är just nu sjukskriven eftersom hon har fått migrän och sömnsvårigheter av oron över att bli smittad och att kämpa för att få graviditetspenning, något arbetsgivaren inte anser att hon behöver, vilket Kungsbacka-Posten rapporterat om först.

– Det har påverkat mig otroligt mycket. Jag har inte kunnat njuta av graviditeten nu på slutet. Jag upplever att jag inte blir hörd, säger hon.

I slutet av februari gick Socialstyrelsen ut med att gravida i veckan 20–36 ska räknas som riskgrupp. Orsaken är att det finns en förhöjd risk att föda för tidigt om den som är gravid blir sjuk i covid-19. Om arbetsgivaren kommer fram till att det finns en risk att smittas på jobbet kan den anställde stängas av från arbetet och är då berättigad till graviditetspenning från Försäkringskassan.

– Det gjordes en riskbedömning, först gjorde arbetsgivaren den för alla gravida och inte bara för min situation. Det var först när Kommunal sa till som de gjorde en för bara mig. Kommunen hänvisar till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som säger att det inte anses farligt att jobba i skolan, säger Moa Meyer.

Vad säger du om argumentet att barn inte är drivande i smittspridningen?

– Jag tycker att det är ett lite vagt argument. Vi har elever som blivit sjuka. Det är ganska många i mitt arbetslag som haft corona.

När skoldagen övergår i fritidsverksamhet kan det vara 55 barn samtidigt och det är svårt att hålla avstånd.

Det har varit lite så under pandemin att arbetsgivaren varit orolig för att fatta beslut som skulle kunna bli någon form av prejudikat

Helena Jonason, sektionsordförande Kommunal Kungsbacka

Moa Meyer har fått mycket stöd av sina kolleger och Kommunal i Kungsbacka. Ordförande Helena Jonason har varit med på många möten och det ansvariga skyddsombudet har även skickat in en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Helena Jonason tycker inte heller att riskbedömningen har varit tillräcklig.

– Man har gjort vissa anpassningar, men för mycket ansvar har lagts på hennes arbetsgrupp.

Hon tycker att arbetsgivaren borde gå efter försiktighetsprincipen, vilket Arbetsmiljöverket säger.

– Det har varit lite så under pandemin att arbetsgivaren varit orolig för att fatta beslut som skulle kunna bli någon form av prejudikat, säger Helena Jonason, som säger att fler gravida medlemmar har hört av sig.

Kommunal har skickat en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Jag hoppas att Arbetsmiljöverket går på vår linje och att det gör att Kungsbacka kommun väljer att ta försiktighetsprincipen och stänger av de gravida. Helst skulle jag önska att det kom en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att gravida ska stängas av.

(texten fortsätter nedan)

Helena Jonason, ordförande Kommunal Kungsbacka.

Moa Meyer har nu ansökt om föräldrapenning fram till förlossningen. Det betyder att hon får ta av dagarna som ska gå till att vara hemma med sitt barn.

– Tyvärr verkar det bli så, säger hon.

HR-chefen i Kungsbacka kommun vill inte uttala sig om en enskild individ, men säger att de är måna om att skapa en trygg och säker verksamhet för alla anställda.

– Det här är en ny situation för oss där vi försöker tyda och tolka rekommendationerna. Vi vill att alla ska vara trygga på jobbet, säger Helena Hellman.

Hon hänvisar till att det har gjorts en individuell riskbedömning för att se hur arbetet kan förändras så att det blir så riskfritt som möjligt.

Vad är det då som gjort att ni kommit fram till att medarbetaren inte bör stängas av?

– Rektor har gjort bedömningen på den enskilda arbetsplatsen att det går att skapa en riskfri miljö.

Går Folkhälsomyndigheten ut och säger att gravida inte ska arbeta i vår typ av verksamhet så kommer vi att följa det direkt. Vi tycker att det kunde vara en större tydlighet kring detta.

Helena Hellman, HR-chef Kungsbacka kommun

I en intervju med Kungsbacka-Posten har Helena Hellman sagt att gravida inte är en riskgrupp. Hon anser att det är en tolkningsfråga.

– Regeringen har inte tagit beslutet att de ska vara en riskgrupp. De står inte med på listan över riskgrupper, men däremot har de en ökad risk och det är därför vi gör de individuella bedömningarna.

Det är ju expertmyndigheten Socialstyrelsen som har kommit fram till det och Folkhälsomyndigheten hänvisar till deras bedömning.

– Går Folkhälsomyndigheten ut och säger att gravida inte ska arbeta i vår typ av verksamhet så kommer vi att följa det direkt. Vi tycker att det kunde vara en större tydlighet kring detta.

Det finns ju ingenting som hindrar er från att komma fram till att hon ska stängas av.

– Nej, det gör det inte. Vi gör avstängningar också.

Kommunen avvaktar nu Arbetsmiljöverkets svar på den anmälan som Kommunal har gjort.

– Vi är angelägna att få veta om vår verksamhet är en verksamhet där man förväntas utsättas för smitta, säger Helena Hellman.

Graviditetspenning

När du är gravid kan du ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i din arbetsmiljö. Din arbetsgivare har ansvar för att en riskbedömning görs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5).

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. Din arbetsgivare gör en riskbedömning av din arbetsmiljö. Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig eller anpassa dina arbetsuppgifter, till exempel att du får arbeta hemifrån, kan din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta.

Om din arbetsgivare förbjuder dig att arbeta har du rätt till graviditetspenning under hela perioden du är förbjuden att arbeta, fram till 11:e dagen före beräknad förlossning.

Under vecka 10 kom det in 1712 ansökningar om graviditetspenning. Det är runt 1000 fler ansökningar jämfört med vecka 9.

Källa: Försäkringskassan