Vi har i många år jobbat inom funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun och trivts bra med det. Lönen har kanske inte varit den bästa och vi har till och med jobbat gratis vissa timmar under natten då vi har jour. Man tänker då att utvecklingen går framåt och att någon gång kommer arbetsgivaren att förstå att det inte är rätt. Vad händer då? Jo, vår jourtid förlängs efter sommaren och vi ska jobba ännu fler timmar gratis. Timmar som sedan skall tas igen på dagen.

Anki Göransson, Susanne Skoog, Jenny Pettersson och Jennie Ståhlkrantz.

Hälsoscheman

Nytt jour­schema möter protester

Arbetstider

En journatt innebär att vi ska jobba från kl. 21.00-00.00 och under den tiden ska vi göra planerade insatser med halv betalning. Det är ju inte så att våra medborgare går och lägger sig kl. 21.00. De är ju som alla andra, vill umgås med varandra och med personalen, titta på tv och delta i andra aktiviteter. 

Mellan 00.00-06.00 kan vi sova men förväntas göra insatser då någon kanske vaknar, inte har koll på vad klockan är eller vill ha hjälp med något. Detta också med halv betalning. 

Vi är här under natten för att förebygga att inte något ska hända lika mycket som för att faktiskt gripa in då något händer. Att vi är här skapar en otrolig trygghet för våra medborgare. Varför värderas inte detta fullt ut?

Kl. 06.00-07.00 förväntas vi göra planerade insatser återigen till halv ersättning. Det är då våra medborgare ska väckas för att göra sig i ordning för dagens aktiviteter. Vågar nog påstå att det är den mest aktiva perioden för personalen med ett antal duschar och servering av frukost. Allt ska vara klart tills färdtjänsten kommer. Det är människor vi arbetar med så det flyter inte alltid på som på räls.

Vi är här under natten för att förebygga att inte något ska hända lika mycket som för att faktiskt gripa in då något händer. Att vi är här skapar en otrolig trygghet för våra medborgare. Varför värderas inte detta fullt ut? Tänk om vi skulle gå härifrån men det kan vi inte för arbetsgivaren har sett till så att vi har halv betalning!

Då kommer vi till den delen där vi måste jobba igen de timmar vi jobbar gratis under natten. Hälften av de jourtimmar vi gör på en natt, för närvarande 3,5 timmar och som efter sommaren förlängs till 5 timmar, måste vi jobba igen på dagen för att nå upp till vår tjänstgöringsgrad. Vår timlön under natten är alltså halverad, vilket i praktiken innebär att vi endast får fullgod betalning för hälften av timmarna. 

Sug på den ni! Vilken annan yrkeskategori skulle man kunna begära det av? Är det någon annan som kan tänka sig att ställa upp på det? Ni politiker som fattar beslut om detta, kanske?

Hur ska man orka om man måste jobba mer än heltid? Vilket skulle innebära att vi måste jobba ca 120 %. Hur gör vi då med återhämtningen för att orka?

Jönköpings kommun har som mål att alla ska jobba heltid till pensionen (Skepparboken). Många orkar inte jobba heltid på grund av tung arbetsbörda i normala fall. Hur ska man då orka om man måste jobba mer än heltid? Vilket skulle innebära att vi måste jobba ca 120 %. Hur gör vi då med återhämtningen för att orka? Hur blev det med hälsosamma scheman? Stress över att behöva jobba igen redan arbetade timmar. Timmar som även kan arbetas på andra enheter och därmed skapa oro.

Vi har ingen strejkrätt och vi vill heller inte svika våra medborgare eller deras anhöriga som litar på att vi ska finnas där för dem. Det är en trygghet för många men i personalen skapar det bara oro och det är många som tänker se sig om efter annat jobb (och då blir det inte med Jönköpings kommun som arbetsgivare).

Tror heller inte att dessa enheter med journatt kommer att bli en attraktiv arbetsplats bland arbetssökande. Någon jämställdhet mellan män och kvinnor kommer det inte heller att bli. Skulle detta hända i ett mansdominerat yrke?