I kväll träffas LO:s representantskap för att begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsstöd i trygghetsfonden TSL. Den trygghetsfonden ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv.

Överenskommelsen om las som Kommunal och IF Metall sagt ja till, men inte LO, innebär ett nytt huvudavtal med bland annat ett förstärkt omställningsstöd inom ramen för TSL.

70000 medlemmar berörs

Detta utvecklade stöd ska ges till anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist, men i fortsättningen också till visstidsanställda och personer som på grund av sjukdom inte kan fortsätta med sina nuvarande jobb.

– Det berör cirka 65 000-70 000 personliga assistenter och alla andra privatanställda medlemmar i Kommunal, säger Johan Ingelskog.

Men Kommunal och IF Metall kan inte på egen hand ändra villkoren i TSL tillsammans med Svenskt Näringsliv. Det kan bara göras med LO som part.

Tobias Baudin.

Förändringar av las

Så svängde Kommunal i las-frågan

Nyheter

Därför tycker Johan Ingelskog att det är bra om LO:s representantskap i kväll beslutar att begära förhandlingar om avtalet med Svenskt Näringsliv om omställning och om bland annat TSL:s uppdrag.

– För att vårt nya omställningsavtal ska komma på plats krävs en överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv om TSL. Därför är det positivt att LO nu kommer till skott efter att vi under flera månader har haft diskussioner om hur detta ska gå till internt inom LO, säger han.

Enligt Johan Ingelskog handlar det om att LO ska gå med på att Kommunals och IF Metalls överenskommelse med Svenskt Näringsliv gäller inom ramen för TSL:s verksamhet.

Vi och Svenskt Näringsliv är i vår överenskommelse överens om att verka för att ändra TSL:s omställningsstöd på det sätt vi har enats om. Blir det inte sådana förändringar kommer vi inte att skriva på huvudavtalet.

Johan Ingelskog, Kommunal

Men en sådan förhandling kan inte bara beröra medlemmar i Kommunal och IF Metall. Träffar LO en överenskommelse, är det enligt Johan Ingelskog rimligt att privatanställda medlemmar i ett LO-förbund som inte sagt ja till las-överenskommelsen får rätt till samma omställningsstöd som staten ska erbjuda anställda i företag utan kollektivavtal.

I dag kan inte TSL erbjuda olika villkor till LO-medlemmar beroende på vilket förbund de tillhör.

– Om det ska gå i framtiden får förhandlingarna utvisa, säger Johan Ingelskog.

Han vill inte spekulera i om LO måste säga ja till övriga delar i las-överenskommelsens huvudavtal, om bland annat utökade undantag från turordningsreglerna, för att få en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om utökat omställningsstöd.

– Det LO:s representantskap ska fatta beslut om handlar om omställningsstödet, inte primärt om övriga delar av huvudavtalet, säger han.

Enligt Johan Ingelskog måste Svenskt Näringsliv gå med på sådana förhandlingar som LO begär.

– De är skyldiga att göra det. Vi och Svenskt Näringsliv är i vår överenskommelse överens om att verka för att ändra TSL:s omställningsstöd på det sätt vi har enats om. Blir det inte sådana förändringar kommer vi inte att skriva på huvudavtalet, säger Johan Ingelskog.