– Det vi kommer att titta på är möjligheterna till vila och återhämtning men även ersättningar, säger Susanne Gällhagen, ombudsman Kommunal.

För drygt ett år sedan aktiverades krislägesavtalet för iva-personal i Region Stockholm för första gången. Flera regioner har följt efter under pandemin. För anställda på iva kan avtalet innebära arbetsveckor på 48 timmar eller mer. Ersättningen är då 220 procent av lönen, i det ingår ersättning för obekväm arbetstid och övertid.

Undersköterskor larmade tidigt om att de var slutkörda av många långa arbetspass i följd.

Nu har Kommunal tillsammans med övriga fack inlett förhandlingar om justeringar av avtalet med SKR. En avsiktsförklaring har tagits fram.

– Jag tror att vi ser samma problem, så ska vi hitta en bra lösning som alla parter kan köpa. Jag tror inte att vi brukar vara så här eniga om själva problemställningen när vi går in i en förhandling som vi är nu, säger Susanne Gällhagen.

Avtalet fungerar bra i stort, men när det blir en kris som coronapandemin som drar ut på tiden, innebär det en hård och långvarig belastning på personalen.

Jeanette Hedberg, SKR

I fokus är arbetstidsförläggningen med scheman, planerad ledighet för möjligheten till vila och återhämtning. Men även ersättningar.

– Det handlar om ob:t och främst ob för storhelg, säger Susanne Gällhagen.

Diskussioner förs också om hur löpande information ska ges när krislägesavtalet är aktiverat, om hur avtalet ska aktiveras och inaktiveras, i dag görs det av SKR:s och Sobonas styrelser.

I dagsläget är avtalet inte uppsagt, i stället har parterna kommit överens om att försöka göra justeringar. Lyckas inte det så kan avtalet sägas upp, då senast den 31 maj.

Samtidigt med förhandlingarna pågår en utvärdering av avtalet, den blir klar först i juni. Det som saknas i den är de erfarenheter som anställda och chefer gjort. Kommunal anser dock att facket har en tydlig bild av läget. Arbetsgivarna är inne på samma spår, enligt Läkartidningen.

Skogsbrand.

Klart med nytt krisavtal

Avtal

SKR delar också fackens uppfattning att krislägesavtalet inte är anpassat för en långvarig pandemi.

– Målet är att hitta en konstruktion som lämpar sig bättre vid en lång och utdragen kris. Avtalet fungerar bra i stort, men när det blir en kris som coronapandemin som drar ut på tiden, innebär det en hård och långvarig belastning på personalen, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR till Läkartidningen.

Krislägesavtalet togs fram efter de omständigheter som rådde under de stora skogsbränderna i trakterna kring Ljusdal sommaren 2018.  

– Vi vill hitta lösningar för långa perioder. Avtalet funkar säkert bra för en brand på tre eller fyra veckor. Men blir det längre så blir det väldigt tufft för de anställda, säger Susanne Gällhagen.