I dag rapporterade Ekot att chefsåklagare Anders Hirsch vid Norrorts åklagarkammare fått in en anmälan i fallet Attendo.

– Efter att ha läst anmälan lämnar jag den vidare till polisen. Men det betyder inte att jag har tagit ställning i själva sakfrågan, om Attendo har brutit mot lagen, säger han till Kommunalarbetaren utan vilja berätta vem som har gjort anmälan.

Efter att polisen har fått ärendet överlämnat till sig kommer en åklagare att besluta om förundersökning ska inledas.

Offentligt anställda har meddelarskydd. De har rätt att vända sig till media för att berätta om missförhållanden på jobbet, utan att arbetsgivaren har rätt att forska efter källor eller straffa den som har talat med media om det är känt vem som är källan.

 År 2017 infördes två lagar som ska skydda privat anställda som slår larm.

Vad får du berätta om ditt jobb?

På jobbet

Dels infördes en visselblåsarlag som ska skydda arbetstagare mot repressalier om de slår larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Lagen kräver att den anställde först försöker slå larm internt innan det görs till någon myndighet eller till media.

Och dels infördes en lag om meddelarskydd inom privat skola, vård och omsorg som finansieras av helt eller delvis av skattemedel. Den lagen ska ge motsvarande skydd som för offentligt anställda som lämnar uppgifter till media.

Hur ska den anställde veta när lojalitetsplikten med arbetsgivaren ska gå före? Jag tycker att det vore bra om det gjordes tydligt att de anställda alltid i alla lägen har rätt att kontakta media.

Tobias Baudin, Kommunal

Tobias Baudin tycker att det otydligt vad som gäller för privat anställda inom vård, skola och omsorg.

– Hur ska den anställde veta när lojalitetsplikten med arbetsgivaren ska gå före? Jag tycker att det vore bra om det gjordes tydligt att de anställda alltid i alla lägen har rätt att kontakta media, utan att behöva tänka på lojalitetsplikt och att först försöka slå larm internt.

Exakt var gränsen går i dag är oklar. Mattias Landgren, chef för LO-TCO Rättsskydd, säger att lagen ännu inte har prövats.

– Det vore intressant om Kommunal gjorde en polisanmälan för att testa lagen, sa han till Kommunalarbetaren innan det blev känt att en sådan anmälan redan kommit in till åklagare Anders Hirsch.

Tobias Baudin säger att Kommunal aldrig övervägde att polisanmäla.

– Men vi hade stöttat vårdbiträdet Stine Christophersen om hon polisanmälde. Jag tycker att lagen också borde ändras så att hon kan få skadestånd av Attendo om de har brutit mot lagen, säger han.

Bakgrund

Ekot och P1 Dokumentär avslöjade i förra veckan att vårdbiträdet Stine Christophersen anklagades för att vara illojal sedan Expressen skrivit om att Attendo inte utförde kohortvård som utlovats under pandemin vid det äldreboende där hon arbetar. Attendo försökte också pressa henne att avslöja vem som var källan till Expressens artikel.

Efter att Ekot avslöjat vad som hänt har Attendo erkänt att de har gjort fel och bett Stine Christophersen om ursäkt.