Den nya lagen innebär att anställda har rätt till att vända sig till media med uppgifter om verksamheten, utan att drabbas av repressalier från arbetsgivaren, så kallat meddelarskydd. Lagen innebär också att chefer förbjuds att efterforska vem det är som har valt att prata med media. Den chef som bryter mot meddelandeskyddet riskerar fängelsestraff.

Meddelarskydd har sedan länge gällt för offentligt anställda och skyddas i två av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Samma regler ska nu alltså även gälla för anställda i privat verksamhet inom vård, skola och omsorg.

I en debattartikel på SVT Debatt skriver företrädare för Journalistförbundet, SJF, att stort ansvar vilar på arbetsgivarna. SJF:s ordförande Jonas Nordling och vice ordförande Ulrica Widsell skriver att: ”Det är hög tid för de företag som inte redan har uppdaterat sin kommunikationspolicy eller utbildat sina chefer i meddelarskydd att göra det”.