Det var Sveriges Radio Västmanland som först uppmärksammade budskapet från Fagersta kommun. I ett protokoll från ett möte med barn- och utbildningsnämnden i våras där Lärarförbundet och Kommunal deltog står det att om media kontaktar en enskild medarbetare ska denna hänvisa till sin närmaste chef. Om personalen vill bjuda in media för att göra ett reportage ”måste detta först godkännas av chefen”.

Alla anställda i Sverige har en grundlagsskyddad meddelarfrihet som innebär att man har rätt att prata med media. De som jobbar i offentliga verksamheter och i privat vård, skola och omsorg har också meddelarskydd, vilket innebär att arbetsgivaren inte får försöka ta reda på vem som pratat med media. Det innebär att arbetsgivaren inte få bestraffa den anställda för det. Den arbetsgivare som bryter mot meddelarskyddet kan dömas av domstol till böter. Enligt Nils Funcke, expert på yttrandefrihet, strider Fagerstas riktlinjer mot grundlagen.

– Det är fullständigt bisarrt och strider mot vad som är grundlagsfäst här i Sverige, säger han till Sveriges Radio.

Kommunals sektionsordförande i Fagersta, Anne-Marie Noppa, menar dock att anvisningarna inte betyder att anställda har fått munkavle.

– Personalen har full frihet att prata med media, men inte på arbetstid och i arbetsgivarens lokaler. Det handlar om att bete sig på ett schyst sätt och att inte riskera att uppfattas som illojal av arbetsgivaren, säger hon.

Ska inte anställda ha rätt att larma om missförhållanden på arbetsplatsen?

– Jo, men då kan man göra det på sin fritid och som privatperson.

Meddelarskyddet är dock en stark rättighet och personal får även berätta sådant som bryter mot den så kallade lojalitetsplikten. Bakgrunden till de nya riktlinjerna ska enligt Anne-Marie Noppa vara att en del personal i förskolan inte mått bra av medias intresse i och med Förskoleupproret, ett upprop från anställda runt om i landet för en bättre arbetsmiljö och mindre barngrupper. Personal kan också vara oroliga för om medierna ska publicera uppgifter om barnen och röja sekretessbelagd information. Riktlinjerna ska därför ses som ett skydd och stöd till de anställda.

Per Österberg, förvaltningschef för utbildnings- och fritidsförvaltningen, menar att det hela är ett missförstånd som har blåsts upp av ”ett mediadrev”. Han menar att skrivningarna tagits fram i samarbete med fackförbunden ur arbetsmiljösynpunkt för att hjälpa personalen.

– Vi ville förtydliga vad som gäller för den som uttalar sig som representant för Fagersta kommun. Om media ringer dig som barnskötare har du all rätt att uttala dig, men om det gäller att uttala sig för Fagersta kommun ska man hänvisa till sin chef.

Sveriges Radio Västmanland citerar också från ett protokoll från ett arbetsplatsmöte där det står att medarbetare på avdelningen inte får ”ta emot eller lämna uppgifter till lokaltidning utan att chefen sagt ok – och fått läsa texten innan tryck.” Men enligt Per Österberg är det en felaktig minnesanteckning och inget som arbetsgivaren står bakom.

Malin Ragnegård är avdelningsordförande för Kommunal Bergslagen och hon betonar att grundlagen gäller och att all personal som vill uttala sig i media självklart ska göra det. Hon säger att sektionen i Fagersta nu ska ha förtydligat detta och informerat medlemmarna om att meddelarfriheten gäller. Att anställda inte får ha kontakt med media på sin arbetstid, är inget som avdelningen ställer sig bakom.

– Det här har blivit fel. Vi i Kommunal sätter inga begränsningar för när våra medlemmar ska prata med media, säger Malin Ragnegård.

En ombudsman från avdelningen har också fått i uppdrag att kontakta både arbetsgivaren Fagersta kommun och sektionen för att reda ut vad som ligger bakom riktlinjerna om kontakter med media.

– Det är arbetsgivaren ytterst som har ansvaret, men sådana här frågor ska inte ens behöva komma upp på bordet i en samverkansgrupp.

Finns det ett behov att utbilda Kommunals förtroendevalda i vad som gäller kring meddelarfrihet och meddelarskydd?

– Ja, det här visar på att vi behöver prata mer om det här.

Fotnot: Läs mer om vad du har för rättigheter att prata med media här.