Angelo Afonso och Kurt Wiberg var provanställda som bussförare. Detta sedan Mohlins Bussar tog över trafik och personal från Björcks Bussar i den senaste upphandlingen. Övertagandet skedde vid årsskiftet. Det berättar UNT som var först med nyheten om uppsägningarna.

De förare som togs över vid entreprenörsbytet har kört buss i många år. Ändå fick de börja som provanställda hos Mohlins Bussar, som brukligt är i bussbranschen när personal tas över. Det är tillåtet enligt kollektivavtalet.

I slutet av mars fick Kurt Wiberg besked om uppsägning från sin provanställning. Någon vecka senare fick Angelo Afonso ett liknande besked. Båda är övertygade om att de straffas för att de som skyddsombud och arbetsplatsombud har kritiserat brister i arbetsmiljön.

– Det är uppenbart att det är så. Om uppsägningarna beror på personliga orsaker är det märkligt att det just är vi två som är skyddsombud och fackliga företrädare som måste sluta, säger Kurt Wiberg.

Men det förnekar Peter Mårtensson, områdeschef för Mohlins Bussar.

– Detta har absolut inte att göra med att de är skyddsombud. Uppsägningarna beror på personliga skäl. Vilka dessa är vill jag inte kommentera. Vi vill inte hänga ut enskilda personer, säger Peter Mårtensson.

Angelo Afonso och Kurt Wiberg har kritiserat arbetsmiljön vid den depå trafiken flyttades till när Mohlins Bussar tog över som entreprenör.

De berättar att förarna nu måste samlas i en gammal delvis brand-och vattenskadad hangar. Det regnar in från taket och det finns svartmögel i delar av byggnaden. Dessa delar är avstängda, men med risk för möglet att spridas vidare till förarnas utrymmen som ligger vägg i vägg.

– Vår rastlokal i depån är så trång, 5-6 kvadrat, att det är omöjligt att hålla avstånd med hänsyn till risken för smittspridning av covid-19. Där finns två små bord som sammanlagt 6 personer kan sitta vid om de tränger ihop sig. Det finns bara en toalett som ett 20-tal förare får dela på, säger Kurt Wiberg.

I samråd med skyddsombuden och sektionens regionala skyddsombud gjorde bolaget en handlingsplan för att förbättra förarnas arbetsmiljö.

Den säger att i avvaktan på att den skadade depån renoveras så ska förarna kunna samlas i tillfälliga baracker med varmt och kallt vatten i ett kök och med toaletter. Renoveringen har ännu inte börjat.

I februari kom en barack och slutet av mars ytterligare en. Men Angelo Afonso tycker inte att barackerna uppfyller de krav som krävs.

– Vattnet måste bäras dit i dunkar. Det är inte drickbart efter någon dag. De två nya torrtoaletterna är utedass. Det luktar skit när någon har varit där och bajsat. Det går inte att spola. Jag tycker att arbetsgivaren borde ha planerat bättre. De har i ett år vetat om att de ska ta över trafiken, säger han.

Peter Mårtensson menar att barackerna uppfyller de krav som ställdes i handlingsplanen, som skyddsombuden och Kommunal sagt ja till.

Angelo Afonso och Kurt Wiberg är också kritiska till att områdeschefen, utan att förhandla, har brutit mot kollektivavtalets bestämmelser om kör- och vilotider.

– Han har hotat att sänka sysselsättningsgraden för dem som inte går med på färre och kortare raster. säger Kurt Wiberg.

Peter Mårtensson förnekar inte detta men kallar det information istället för hot. Han säger att detta har skett i syfte att undvika lönesänkningar.

– Visst kan vi följa avtalet, men jag tror inte att förarna vill att deras inkomster ska minska för att deras sysselsättningsgrader sänks, säger han.

UNT har i flera artiklar skrivit om förhållandena vid Knivstadepån, senast efter att skyddsombuden blev uppsagda. Den gången var Peter Mårtensson kritisk till att han inte blev informerad om att en journalist och fotograf besökt depån.

Kommunal har begärt överläggning om uppsägningarna av Angelo Afonso och Kurt Wiberg.

Områdeschefen Peter Mårtensson står dock fast vid att de två skyddsombuden måste sluta.

– Det finns i båda fallen solklar saklig grund för uppsägning, säger han.