Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog beklagar beskedet att det inte blir något möte inom kort.

– Vi tycker att det är extremt olyckligt att Arbetsmiljöverket inte vill träffa parterna, säger han i en skriftlig kommentar.

Kommunal har tidigare bjudit in till en överläggning om barriärskydd och öppna framdörrar. Förhoppningen har varit att bli överens om arbetsgivarnas ansvar för en säker arbetsmiljö utan psykisk stress för förarna.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt svar att de är positiva till ett möte men myndigheten kan inte svara på när den är beredd att träffa Kommunal.

Bussar i Göteborg.

Öppnar ni dörrarna stoppar vi arbetet

Covid-19

Debatt

I sitt svar skriver Arbetsmiljöverket att det beror på att de är inne i en beslutsprocess i flera ärenden där skyddsombud anmält bussbolag som har installerat barriärskydd i bussar.

Enligt skyddsombuden orsakar barriärskydden blänk som skapar stress och oro hos förarna. De fruktar att den sämre sikten kan leda till allvarliga olyckor, som i så fall den enskilde föraren får stå till svars för. Dessutom är skyddsombud inte säkra på att barriärskydden verkligen hindrar smittspridning av covid-19.

Fram till nu har Arbetsmiljöverket inte velat ta ställning till riskerna med blänk i barriärskydden, det har bedömts som en trafiksäkerhetsfråga som inte regleras i arbetsmiljölagen.

Men myndigheten kan ändra uppfattning i den frågan.

– Stress och oro hos förarna är faktorer som vi måste ta med i vår bedömning, säger arbetsmiljöinspektör Monica Engström.

Vi måste pröva hur arbetsmiljön påverkar från fall till fall. Det handlar inte om att vi ska ta fram ett beslut som ska gälla generellt i alla bussbolag och bussar i hela landet.

Monica Engström, Arbetsmiljöverket

Hon sitter med i den nationella grupp inom Arbetsmiljöverket som arbetar med smittskyddsfrågor.

– I våra avvägningar ska vi också pröva bussbolagens argument att barriärskydden inte innebär en risk för arbetsmiljön, säger hon.

Monica Engström kan inte svara på när Arbetsmiljöverket är klar med sin beslutsprocess.

– Den kommer att inledas inom ett par veckor. Hur lång tid det kommer att ta går inte att svara på nu, säger hon.

I Skåne och på andra håll har Arbetsmiljöverket tidigare beslutat att framdörrarna ska hållas stängda till november i år. Men skyddsombuden vid bussbolagen i Skåne väntar på besked från Arbetsmiljöverket om att beslutet om stängda framdörrar står fast.

Bussbolagen där har testkört bussar med barriärskydd och hoppas att det inom kort ska vara möjligt att öppna framdörrarna.

Monica Engström säger att beskedet till skyddsombuden kan dröja.

– Det är ju ingen brådska. Där vi har fattat beslut om stängda framdörrar så gäller det tills vidare.

De ärenden som nu ligger hos Arbetsmiljöverket gäller bussbolag där det inte sedan tidigare finns beslut om stängda framdörrar.

– Flera av dem stängde tidigare framdörrarna frivilligt. De är därför inte bundna av våra tidigare beslut om stängda framdörrar, säger Monica Engström.

I några av dessa fall har skyddsombud, med stöd av Kommunal, överklagat till Förvaltningsdomstolen beslut där Arbetsmiljöverket hävt skyddstopp sedan barriärskydd installerats i bussar.

Monica Engström säger att de domar som kommer i dessa ärenden inte försenar den beslutsprocess Arbetsmiljöverket är inne i nu.

– Varje ärende är unikt. Vi måste pröva hur arbetsmiljön påverkar från fall till fall. Det handlar inte om att vi ska ta fram ett beslut som ska gälla generellt i alla bussbolag och bussar i hela landet, säger hon.