Det är Skolverket som i en ny rapport visar att 4 500 personer hade yrket lärarassistent läsåret 2020/21. Det motsvarar 3 300 heltidstjänster, vilket är en ökning med 700 heltidstjänster jämfört med läsåret innan. Sedan läsåret 2017/2018 har antalet ökat med 1 600 heltidstjänster, en ökning med 90 procent.

– Jag tycker egentligen inte om det över huvud taget. Det är en hittepåbefattning utan en vettig utbildning för att höja kompetensen, säger Marcus Antfolk som arbetar som lärarassistent i Stockholms stad och har gjort det i två år.

Han började som elevassistent, men genom att byta befattning till lärarassistent fick han alltså upp lönen kraftigt. För honom har det också inneburit att han hoppar in som lärarvikarie i den klass han arbetar.

– Det är en jättebesparing för skolorna att vid oplanerad frånvaro kunna täcka upp utan att behöva ta in timlärarvikarier.

Utöver det innebär yrket bland annat att han har hand om en del av föräldrakontakten, en del av mentorsuppgifterna, ett socialt ansvar för eleverna.

– Vid möten och elevkonferenser är det jag som ska kunna presentera den sociala sidan på mina elever.

I dag finns inga formella utbildningskrav för att få titeln lärarassistent, något Marcus Antfolk är kritisk mot.

– En utbildning är den enda vägen att höja yrkesstatusen på sikt.

Statistiken från Skolverket visar att 61 procent av lärarassistenterna är kvinnor och att 7 procent har en pedagogisk högskoleexamen. Rapporten visar också att andelen tillsvidareanställda lärarassistenter ökar. Läsåret 2020/21 var 61 procent tillsvidareanställda. 2017/2018 var den siffran 53 procent.

Vi har sökt Kommunal för en kommentar om siffrorna. Förbundets utredare Sofia Lindqvist svarar i ett skriftligt uttalande:

”Kommunal är givetvis positiva till att yrkesgruppen ökar. Genom att skapa trygghet och studie- och arbetsro i skolan, bidrar lärarassistenterna till alla elevers lärande och utveckling. Kommunal kan däremot se att det finns stora utmaningar för yrkesgruppen och att det krävs förändringsarbete på många olika nivåer. Vi vill se förändringar inom fyra områden: yrkesstatus och lön; utbildning; arbetstid och arbetsmiljö. Kommunal har startat ett utvecklingsarbete för att förtydliga yrkesrollerna i skolan och på fritids och höja bland annat lärarassistenternas yrkesstatus. Med en tydlig yrkesroll och en hög yrkesstatus kommer arbetsmiljön, arbetsvillkoren och lönen att utvecklas i samma riktning.”