31 procent av Kommunals medlemmar inom skolan vet inte om de kommer att få vara kvar hos sin arbetsgivare nästa år. Nästan hälften i gruppen elevassistenter har visstidsanställning. I den yrkesgruppen finns förutom elevassistenter även lärarassistenter och övrig resurspersonal.

Enligt Johan Ingelskog hänger det här ihop med att kommunerna har velat ”akademisera” skolverksamheten:

– I grunden handlar det om att många kommuner har fattat de här väldigt konstiga besluten om att man bara ska ha förskollärare i förskolan, men även i skolverksamheten. Då visstidsanställer man annan personal. 

Han menar också att kommunerna på det sättet glömmer det han kallar den sociala biten, omvårdnadsbiten:

– Man akademiserar hela verksamheten och glömmer att det inte bara är akademisk utbildning som behövs i verksamheten.

Den som är ansvarig för verksamheten måste också ta sitt ansvar och inse att vill man ha kontinuitet och en bra verksamhet så måste man ha trygga anställda.

Johan Ingelskog, Kommunal

Utöver de många otrygga anställningarna visar rapporten också att så många som 57 procent av medlemmarna arbetar deltid.

Vad kan Kommunal göra för att förändra de otrygga anställningarna?

– Flera saker. Dels det vi har gjort med Sveriges Kommuner och Regioner, att få ned visstidsanställningar till att vara max 18 månader. En mycket viktig fråga är yrkesutvecklingsfrågor: att medlemmar får möjlighet att utbilda sig till barnskötare, elevassistenter, lärarassistenter eller fritidsledare och därmed får en tillsvidareanställning. Utbildning och anställningsformer hänger väldigt tätt ihop. Den som är ansvarig för verksamheten måste också ta sitt ansvar och inse att vill man ha kontinuitet och en bra verksamhet så måste man ha trygga anställda.

I rapporten framgår även att elevassistenter är den yrkesgrupp i skolan som i högst utsträckning utsätts för hot och våld.

– Det är tyvärr samhällsutvecklingen att vi ser att allt fler av våra medlemsgrupper utsätts för hot och våld, både av tredje person, föräldrar och anhöriga. Det är en mycket allvarlig utveckling. Men vi ser den i hela samhället tyvärr. Nu kommer det även in i de här verksamheterna.