Som elevassistenter arbetar vi inte bara i klassrummen med att stödja eleverna och se till att de behåller fokus. Vårt arbete sträcker sig över hela skoldagen. Vi arbetar upp en trygghet för att eleverna ska lyckas i sin skolgång. 

Men alla har inte förstått det trots att de beslutar om skolan. Göteborgs skolkommunalråd Axel Darvik (L) tycker att det lagts för mycket pengar på elevassistenter. Till Göteborgs-Posten säger han att en duktig pedagog ska kunna hålla en klass i schack. Axel Darvik har inte förstått vårt arbete och det samarbete vi elevassistenter har med pedagogerna för att våra elever ska lyckas.

När han säger att skolorna ska hålla igen på elevassistenterna slår han undan benen för både elever, pedagoger och elevassistenter. Han ser inte det arbete vi lägger ner utan ser oss bara som en kostnad. 

Vi har en stor yrkesstolthet för det arbete vi gör och önskar att fler såg det arbete vi lägger ner för att alla ungdomar ska lyckas. 

Vi är ingen kostnad utan en trygghet för många elever. Alla har inte samma förutsättningar i dagens Sverige, och det borde alla politiker veta. Särskilt som skolpolitiker borde man veta detta eftersom man väl vill att alla barn ska lyckas i Sverige. För att det ska ske måste man våga satsa på oss som jobbar i skolans värld. Att peka ut en yrkeskategori som ofta är bortglömd är inte rätt väg. Vi har en stor yrkesstolthet för det arbete vi gör och önskar att fler såg det arbete vi lägger ner för att alla ungdomar ska lyckas. 

Att arbeta som elevassistent är inte ett arbete för vem som helst. Du måste kunna agera på olika situationer och ta olika elever. Axel Darviks syn på elevassistenter visar på en stor brist på insyn i skolans verksamhet.

Utan oss elevassistenter – ingen skola.