IVPA är en förkortning som står för i väntan på ambulans. Det är utryckningar som på senare år blivit allt vanligare för landets brandmän. Det handlar om att rädda liv och är rena sjukvårdsuppdrag.

Trots att räddningstjänsten alltså regelbundet åker på sådana uppdrag är de i Storgöteborg inte prioriterade i vaccinationerna mot corona. Där ligger man i Fas 4, det vill säga den stora och allra sista gruppen som ska erbjudas vaccin.

– Det känns orimligt. Det handlar om att skydda patienten som vi åker ut för att hjälpa, säger Per-Albin Halldin.

Förutom exempelvis bilolyckor kan det för brandmännen handla om hjärt- och lungräddning i små utrymmen.

– Vi kan hamna i ett trångt badrum där vi ska rädda livet. Vi får spyor på oss. Du andas, du svettas, du smittar.

Den viktigaste orsaken för honom och brandmännen är att kunna skydda patienten mot eventuell smitta, men som huvudskyddsombud ser Per-Albin Halldin det också som sin uppgift att skydda den egna personalens hälsa.

– Kollegerna är frustrerade över att de i det här fallet inte anses som sjukvårdspersonal. De fattar inte hur man kan vara så trångsynt. När vi åker på IVPA är vi att anse som vårdpersonal. Och det gör vi i snitt tre gånger om dagen.

Ser man över landet ser det olika ut. I exempelvis Göteborgs grannkommun Öckerö har deltidsbrandmännen prioriterats. 

Västra Götalandsregionen har svarat att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt dessa ska brandmän inte prioriteras.