Om barnskötare ska plugga vidare ­brukar det vanliga rådet vara att läsa till förskollärare, något som inte ­lockar alla.

– För mig har det aldrig varit aktuellt eftersom jag trivs så bra i min barnskötarroll, säger Anna Vikengren. 

Hitta rätt utbildning för dig.

Hitta rätt utbildning för dig!

Utbildning

Utbildningen till specialistbarnskötare bedrivs i skolsal en dag i veckan (när det inte är corona). Utöver det handlar det om egna litteraturstudier och två perioders praktik.

Anna berättar om utbildningen:

– Vi har bland annat läst kommunikation, drama och språkstimulering i olika delkurser. 

Bland det roligaste tycker hon har varit att få träffa barnskötare från andra förskolor, kommuner, privata utförare och familjedaghem.

– Även om man jobbar i samma sektor kan det se så olika ut beroende på var man jobbar. Utbild­ningen passar så många!

Utbildning till specialistbarnskötare

  • Är en del av Yrkeshögskolan.
  • Ges i Göteborg, Nyköping och Stockholm.
  • Nyköpingskursen läses på distans.
  • Är två år lång och ges på halvfart.
  • Kursen är gratis och berät­tigar till studiestöd från CSN.
  • Mer info på yrkeshogskolan.se, sök på specialistbarn­skötare.

Det är svårt att få ut något negativt av Anna om specialistbarnskötarutbildningen, men om hon ändå ska nämna något så tar hon upp corona­situationen som har gjort en stor del av under­visningen digital.

– Jag upplever att man lär sig så mycket mer på plats. Det blir lite andra diskussioner i ett rum än över en datorskärm.

Anna Vikengren har varit tjänstledig på deltid för att kunna gå utbildningen. Det ekonomiska har hon löst med studiebidrag från CSN plus att ­arbetsgivaren stått för all litteratur.

Hon har inte fått något konkret löfte om att pluggandet ska leda till någon löneökning, men hon hoppas på det.

– Där är det lite luddigt, men min chef ser mig för min kompetens och jag tror att jag har en bra chans. För kommande kullars skull hoppas jag att det faktiskt blir en löneökning, det är ändå en kompetensutveckling på två år. 

Jag har blivit en stoltare och tryggare pedagog. Jag har så mycket mer på fötterna när det gäller forskning och teori. Jag kan gå ännu mer rakryggad!

Anna Vikengren

Skulle du rekommendera andra att gå utbildningen?

– Alla dagar i veckan! Framför allt om man som barnskötare känner att man vill komma vidare och ändå inte läsa till förskollärare. Då är det här en fantastisk utbildning. Och det är aldrig för sent att fylla på sin ryggsäck. 

Vad hoppas du ta med dig till yrkeslivet?

– I och med att jag har gått inriktningen språk­utveckling är det självklart mycket mer av de meto­derna. Hur viktig språkutvecklingen är för barn. Det är det man vill kunna ge dem från start. Sedan är det också personlig utveckling för mig själv. Jag har blivit en stoltare och tryggare pedagog. Jag har så mycket mer på fötterna när det gäller forskning och teori. Jag kan gå ännu mer rakryggad!