Bra att veta för dig som vill plugga

Får jag ledigt för att studera?

Om du har varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt minst 12 månader de senaste två åren, har du rätt att vara tjänstledig för att studera.

Hur funkar studiemedel?

Om du studerar på heltid får du 2 732 kr i veckan, varav 1 904 kronor är lån och 828 kronor är bidrag.

Tilläggsbidrag för ett barn är 157 kr/vecka.

Du får studiemedel i högst 240 veckor för studier på högskolenivå.

Från 47 års ålder minskar antalet veckor du kan få studiemedel, och från och med det år du fyller 57 kan du inte få vare sig bidrag eller lån.

Mer om studiemedel kan du läsa på CSN:s webbplats.

Kan jag jobba extra när jag får studiemedel?

Ja, men om du får mycket lön får du mindre studiemedel. Om du tar studielån för 20 veckor på heltid under ett kalenderhalvår får du tjäna upp till 92 205 kronor utan att studiemedlet minskas.

På grund av coronapandemin har den här gränsen varit borttagen de senaste terminerna. Man har alltså kunnat tjäna hur mycket som helst utan att studiemedlet påverkats. För höstterminen finns dock inte något sådant beslut i nuläget.

Hur funkar det med a-kassan?

Du kan vara kvar i a-kassan medan du studerar. Du som är arbetslös och söker heltidsarbete kan få ersättning från a-kassan om du pluggar högst 50 procent, och inte längre än 20 veckor under en ersättningsperiod (300 dagar). Studierna får inte hindra dig att ta ett heltidsarbete.

Vem får söka?

VUXENGYMNASIUM (KOMVUX)

Man kan normalt läsa på Komvux från 1 juli det år man fyller 20 år. Man får söka kurser som man inte har ett godkänt gymnasiebetyg i.

YRKESHÖGSKOLA

Man ska ha gymnasieexamen eller motsvarande. Som ”motsvarande” kan praktisk erfarenhet eller andra utbildningar räknas. För vissa kurser finns särskilda krav, som speciella gymnasiekurser eller yrkeserfarenhet.

Här hittar du mer information om yrkeshögskolan.

HÖGSKOLA

Här krävs svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kurser på folkhögskola. För många kurser och utbildningar ställs särskilda krav.

Om man saknar formell behörighet, men tycker att man skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt, finns möjlighet att få detta prövat.

Här kan du läsa mer om högskolestudier.

När ska man söka?

HÖGSKOLA

Sök senast 15 april

Högskolekurser i hela landet ska man anmäla sig till senast 15 april för höstterminen.

VUXENGYMNASIUM, YRKESHÖGSKOLA OCH FOLKHÖGSKOLA

Kurserna kan starta vid olika tider under året, och har därför olika ansökningsdagar.

För vuxengymnasiet kan du kolla med din kommun vilka tider som gäller.