Runt om i Sverige försöker trafikhuvudmän få bort säkerhetsåtgärden att hålla framdörrarna på bussar och spårvagnar stängda. Trots att smittskyddsexperter på nationell och regional nivå varnar för en tredje våg av smittan vill trafikhuvudmännen pressa företagen som kör trafik för dem att öppna framdörrarna.

Agerandet är arbetsmiljöfientligt. Tyvärr meddelade Västtrafik vecka 6 att de avser att framdörrarna på bussar och spårvagnar ska öppnas ”stegvis” i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka.

Det är märkligt att Västtrafik gick ut med detta under en pågående pandemi där effekten blir att människor som saknar möjligheten att arbeta på distans blir helt av med det lilla skydd de har. Det är också märkligt eftersom Västtrafik saknar arbetsmiljöansvar för de förare som kör bussar och spårvagnar i regionen.

Jessica Leiding, Kommunal Stockholms län.

Covid-19

”Stoppa plexiglasen i bussarna”

Debatt

Åtgärden var extremt dåligt tajmad, bara några dagar efter att Västtrafik gick ut med att de ville ha öppna dörrar skärptes råden i Västra Götaland för att begränsa smittan. De nya skärpta rekommendationerna gäller från 17 Februari 2021. Pandemin är på inget sätt över. Från vecka 6 till 7 ökade smittspridningen med 14 procent och mellan vecka 7 och 8 med ytterligare 25 procent i Västra Götalandsregionen.

I det här läget är det naturligtvis helt uteslutet att öppna framdörrarna. Orsaken är att buss- och spårvagnsförare skulle bli helt exponerade för ett potentiellt livsfarligt virus på sina arbetsplatser. Västtrafik pratar om att sätta upp plexiglas vilket inte hjälper förarna alls i samband med avlösningar och tjänstresor (även kallade passresor), åtgärden är dessutom ytterst tveksam såväl ur arbetsmiljösynpunkt som trafiksäkerhetsmässigt sett.

Västtrafiks beslut är både oansvarigt och samhällsfarligt eftersom det ofelbart kommer leda till ökad risk för smitta i en mycket allvarlig situation där experter varnar för en tredje våg av smittan.

Att Västtrafik är beredda att spela rysk roulette med buss- och spårvagnsförares liv och hälsa är oacceptabelt. Ekonomiska kalkyler får inte gå före människors säkerhet.

Västtrafiks arbetsmiljöfientliga ide om öppna framdörrar kommer att stoppas av skyddsombuden för att skydda sina arbetskamrater och sig själva från det virus som orsakat 2 600 000 dödsfall globalt och har gjort att sjukvården är maximalt belastad.

Västtrafiks beslut är både oansvarigt och samhällsfarligt eftersom det ofelbart kommer leda till ökad risk för smitta i en mycket allvarlig situation där experter varnar för en tredje våg av smittan i Västra Götaland.

Arbetsmiljölagen 2 kapitlet 2§ har följande lydelse; ”Arbetet ska planläggas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö”. Den skrivningen talar för sig själv. Det är ingen säker och sund miljö att utföra arbetet i en miljö där det kommer vara mängder av människor tätt inpå en på arbetsplatsen när det pågår en pandemi.

Kapitel 3 paragraf 2 och 2a i nämnda lag anger tydligt att alla åtgärder ska vidtas för att undvika olycksfall och ohälsa, det anges också vem som har arbetsmiljöansvaret. Det är arbetsgivaren som har det och inte en trafikhuvudman, alltså är det det företag som utför trafiken, inte det företag som beställer den. Att Västtrafik på det sätt de gjort ger sig in på arbetsmiljöområdet är fel på alla sätt.

Det finns ytterligare lagstiftning i form av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) som beskriver hur fel Västtrafik har i det här, det är AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö samt 2018:4 Smittrisker. Även AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver i dess tolv paragrafer hur fel det är att genomföra den åtgärd Västtrafik nu försöker pressa igenom på bekostnad av förarnas säkerhet. Att avskaffa en skyddsåtgärd under en pågående pandemi är extremt osystematiskt och helt osynkat med arbetsmiljölagstiftningen.

I det extremt allvarliga läget som råder måste skyddsombuden bevaka lagen och genomföra den så att inga framdörrar öppnas då det kan få katastrofala följder.

Som situationen är nu kommer inga skyddsombud gå med på lagvidriga förslag att öppna framdörrarna utan stoppa arbetet enligt Arbetsmiljölagen 6 kapitlet 7 paragrafen om Västtrafik fortsätter att agera fientligt mot arbetsmiljön. Ingen ska behöva riskera hälsan på arbetet på grund av trafikhuvudmän som sätter ekonomiska kalkyler före människors hälsa.

I det extremt allvarliga läget som råder måste skyddsombuden bevaka lagen och genomföra den så att inga framdörrar öppnas då det kan få katastrofala följder. Vad än Västtrafik säger saknar de helt lösningar för arbetsmomenten som uppstår vid avlösningar och tjänstresor/passresor, såvida inte de är av uppfattningen att förarna ska krypa in och ut genom sidofönstret vid förarbyten eller åka på taket vid tjänstresor/passresor.

Dessutom är plexiglasvarianten ytterst tveksam i både arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. De saknar också som tidigare nämnts helt och hållet arbetsmiljöansvar för buss- och spårvagnsförare.

Styrelsen för sektion Trafik i Kommunal avdelning Väst har uppfattningen att framdörrarna ska öppnas när WHO förklarat att pandemin är över eller när samtliga buss- och spårvagnsförare samt så stor andel av befolkningen vaccinerats så risken att smittas är obefintlig.

De flesta längtar efter den dagen då pandemin förklaras avslutad och faran är över. Men än är vi inte där.