– Att lämna någon att dö själv är ingen vård som är förenlig med god kvalitet, säger Åres socialchef Malin Andersson.

Hon är ny på posten sedan tre veckor tillbaka och kände inte till att detta hade hänt i våras när coronapandemin härjade på äldreboendena i kommunen. Hon kan inte svara på om någon annan i kommunledningen känt till att avlidna hittats ensamma. 

Äldreomsorg.

Covid-19

Ivo: ”Lägsta­nivån får inte vara för låg”

Nyheter

Kommunen har nu tillsatt en intern utredning för att försöka kartlägga vilka eventuella brister som ligger bakom att detta kunnat ske.

– Jag ser jätteallvarligt på det här. Vi kommer att vända på varenda sten för att få det här utrett och kartlagt, säger Malin Andersson.

Kommunals arbetsmiljösamordnare i Åre, Linnea Olofsdotter kände inte till detta. Kommunal tycker det är tragiskt och det är bra att Ivo gjort denna granskning.

Ivo har granskat 97 äldreboenden i sin fördjupade rapport. I de 14 kommuner där Ivo påtalar att avlidna hittats ensamma på sina rum ingår 22 äldreboenden i granskningen. Det framgår inte av rapporten om dödsfallen gäller alla äldreboenden eller bara vissa i respektive kommun. Av dessa 22 boenden drivs 19 i kommunal regi och tre av de har privata utförare.

76 boenden hade brister

Det är inte alla 97 äldreboenden som får kritik av Ivo. På 21 av boendena har Ivo inte funnit några brister. Men vid övriga 76 boenden kräver Ivo svar från huvudmännen senast den 15 mars över vilka åtgärder man har för avsikt att vidta.

Några punkter som återkommer i Ivo:s rapport är bristande journalföring där det i efterhand inte går att utläsa hur vården av de covidsjuka på äldreboendena har sett ut samt för låg bemanning. I vissa fall gäller det endast på sjuksköterskesidan medan man på andra ställen kritiserar den låga bemanningen även hos omvårdnadspersonalen bland undersköterskor och/eller vårdbiträden, till exempel vid de två boendena i Åre.

Kommunal krävde utökad fast bemanning inom hemvården när pandemin startade. Då introducerades ett flertal timvikarier som gick mellan enheterna. 

 – Trots detta har omvårdnadspersonalen slitit ont. Personalen har gjort allt för att ge en bra omvårdnad men när både boende och personal på någon avdelning insjuknade blev det kaos, säger Kommunals Linnéa Olofsdotter.

Vi hoppas att arbetsgivaren säkerställer att förutsättningar finns för personalen att utföra sitt arbete i en trygg och säker arbetsmiljö och med tillräcklig bemanning och kompetens.

Linnéa Olofsdotter, Kommunal

Man har förstärkt på sjuksköterskesidan, enligt socialchefen Malin Andersson.

Förutom den interna utredningen har kommunen erbjudit personalen på de berörda boendena avlastande samtal, säger hon.

Kommunal hoppas att Ivo-granskningen ska leda till en bättre arbetsmiljö och höjd kompetens.

– Vi hoppas att arbetsgivaren säkerställer att förutsättningar finns för personalen att utföra sitt arbete i en trygg och säker arbetsmiljö och med tillräcklig bemanning och kompetens. Och att arbetsgivaren verkar för att all personal har relevant utbildning inom hemvården, säger Linnéa Olofsdotter.

Några personer får nu utbildning till undersköterska inom äldreomsorgslyftet, berättar Linneá Olofsdotter,  men fler behöver utbildas. 

– Det är inga enkla jobb vi utför, det krävs kompetens.

Senast den 15 mars ska alltså Åre liksom alla andra huvudmän som fått kritik komma in med svar till Ivo. När den interna utredningen kan vara klar kan socialchefen inte svara på.

– Men senast den 15 mars ska vi ha skickat tillbaka till Ivo så det måste ju vara klart innan dess, säger socialchefen Malin Andersson.

Vad ska ni göra, Ivo kräver ju mer än bara en utredning?

– Om utredningen visar allvarliga brister så kommer det bli åtgärder i paritet med vad som behövs naturligtvis. Vi ska vara stolta över vår äldrevård och då gör vi de åtgärder som behövs, säger Malin Andersson.

Ivo:s granskning

  • I somras visade Ivo i en rapport 40 kommuner stod för nästan hälften av alla dödsfall i covid-19 förra våren. 
  • Man har nu gått vidare med en fördjupad granskning av äldreboenden i 52 kommuner. Sammanlagt 12 boenden med privata utförare ingår också i granskningen.
  • Vid 76 av dessa äldreboenden har IVO funnit brister och kräver att åtgärder vidtas.
  • Av dessa har 70  kommunal regi och sex av dem drivs av privata utförare.