– Man kan tolka det som att de här 40 kommunerna hittills har haft svårigheter med att dels begränsa smittspridningen och dels att ge vård och behandling till de äldre. Det här ska vi gå vidare med, sade Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo när hon presenterade granskningen vid en pressträff.

Nästan hälften av alla som dött i covid-19 i Sverige har bott på ett äldreboende. Dödsfallen är spridda över landet, men Ivo:s granskning visar att de är koncentrerade till ett 40-tal kommuner.

Sofia Wallström menar att det kan indikera att övriga 250 kommuner har varit bättre på att hantera smitta på sina äldreboenden. Det kan bero på att smittspridningen inte kommit lika långt, men det finns kommuner som haft en allmän smittspridning och där dödstalen ändå varit lägre.

– Det kan vara slumpmässiga faktorer, men är troligen också en fråga om skicklighet och kompetens.

I april presenterade Ivo en granskning av 1 000 äldreboenden där de såg allvarliga brister på vart tionde boende. Nu har de gått vidare och den aktuella granskningen handlar om landets alla 1 700 äldreboenden.

91 äldreboenden kommer att fortsätta granskas på djupet, bland annat via journalerna. Det handlar framför allt om att se om de äldre fått den vård och tillsyn som de varit i behov av. Ivo har till exempel upptäckt att personer inte fått individuell bedömning av läkare, enbart fått en generell bedömning eller i vissa fall ingen bedömning alls.

Ivo:s granskning bygger på deras egen undersökning av vilka sjukvårdsinsatser som gjorts på äldreboendena, riskupplysningar, lex Maria- och lex Sarah-anmälningar samt från myndighetens riktade regionala tillsynsinsatser.

Sedan mitten av mars har Ivo tagit emot ungefär 4 400 riskupplysningar via ”Tipsa IVO” som finns på myndighetens hemsida.

– Mer än var tredje av dem är kopplade till covid-19. Av dem har vi tagit emot 171 riskupplysningar som vi bedömer har hög allvarlighetsgrad.

Riskupplysningarna fördelas över hela landet och berör 75 av totalt 290 kommuner. Mer än varannan upplysning kommer från de 40 särskilt drabbade kommunerna.

– Det betyder att vi inte bara kan gå vidare och titta på de 40 särskilt drabbade kommunerna, det finns uppgifter om allvarliga brister i fler kommuner än så, konstaterar Sofia Wallström.

På pressträffen fick Ivo:s generaldirektör frågan om vad som åsamkat de höga dödstalen på äldreboendena. Handlar det om att de äldre inte fått träffa en läkare, om att personalen inte haft rätt skyddsutrustning eller att personalen gått mellan smittade och friska äldre?

– Det är egentligen i kombinationen av vården och omsorgen på de här boendena som vi hittar lösningen och svaret på detta. Nu är tillgången på skyddsutrustning bättre, kunskapen har ökat, men det kommer fortsatt att vara risker på bägge delar och det betyder också att vi kommer att behöva bevaka detta fortsatt i vår tillsyn.