Nyligen godkändes en ansökan från en undersköterska i den nämnd som prövar vissa ärenden hos Afa försäkring. Det är det första fallet som prövas med en covidsjuk undersköterska.

– Personen jobbade på ett äldreboende och då var frågan om undersköterskan hade haft sådana arbetsuppgifter att man kunde anta att hen hade blivit smittad i sitt arbete när hen utförde sina arbetsuppgifter. Det tyckte vi var rimligt att anta i det fallet, säger Kommunals ombudsman Annica Nordström Sjödin, som sitter med i TFA-nämnden.

TFA står för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det är en försäkring som ingår i kollektivavtalet. Man måste själv ansöka om ersättning.

Nämnden består av representanter för arbetsmarknadens parter och de prövar alltså ärenden där Afa försäkring vill ha vägledning.

Kommunal hoppas att godkännandet ska leda till att fler i samma situation som undersköterskan ska få arbetsskadeersättning, enligt försäkringsvillkoren.

– Jobbar du inom vård och omsorg och blir smittad på jobbet så ska det klassas som en arbetsskada men du måste ha varit sjuk under 180 dagar. Man får väl hoppas att de allra flesta inte är sjuka så länge, säger Annica Nordström Sjödin.

Om den aktuella undersköterskan också fått besvären godkända som arbetsskada hos Försäkringskassan är oklart. Kommunal har inga personuppgifter och Afa försäkring lämnar heller inte ut sådana uppgifter.

–Jag får aldrig svara på några personärenden, säger Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Det finns en lista över smittsamma sjukdomar som försäkringen kan täcka. Förra våren lade regeringen till covid-19 på den listan. De sjukdomar som är listade kräver till skillnad från många andra arbetssjukdomar inte ett godkännande av Försäkringskassan för att eventuell ersättning ska betalas ut.

Som KA rapporterat har över 11 000 anmälningar av covid-19 som arbetsskada kommit in till Försäkringskassan. Över 60 procent av dessa rör Kommunals yrkesgrupper. Hur många av dessa som också ansökt om ersättning hos Afa är även det oklart. Afa lämnar inte ut någon statistik utan fackets godkännande, säger Michel Normark.

Kommande prövningar i TFA-nämnden kan också gälla andra yrkesgrupper än undersköterskor, till exempel personliga assistenter som drabbats av covid med långvariga symtom.

– De börjar komma ärenden nu. Sen får vi se vad arbetsmarknadens parter säger. Det är de som äger tolkningen vilka vi ska ersätta, säger Michel Normark på Afa.

Fackförbunden har lämnat i en förhandlingsframställan om att förändra villkoren i försäkringen, bland annat vill man luckra upp den här 180-dagarsregeln. Men hittills har arbetsgivarna sagt nej.

I TFA-nämnden sitter, förutom Kommunal, representanter från OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd), LO, Sveriges Kommuner och Regioner, PTK och Svenskt Näringsliv.

Anmäl arbetsskada

Om du blivit sjuk i covid-19 och tror att du smittats på jobbet ska det anmälas som arbetsskada. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Försäkringskassan. Du måste själv ansöka om ersättning. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du också ansöka om extra ersättning från avtalsförsäkringen via Afa Försäkring.  Läs mer och anmäl till Afa här.

Det finns olika typer av arbetsskadeersättning från staten (Försäkringskassan) och avtalsförsäkringen (Afa försäkring). Den viktigaste är ersättning för förlorad arbetsinkomst, livränta.

För att få livränta från staten krävs att man går miste om inkomst under minst ett år. Avtalsförsäkringens krav är minst ett halvårs sjukdom. Därefter får man full fyllnadsersättning på sjukpenningen upp till 100 procent av lönen, om arbetsskadan godkänns. Det villkoret har facken krävt ska tas bort för corona-smittad personal. 

Smittsamma sjukdomar på den lista som inte kräver ett godkännande av Försäkringskassan är förutom covid-19 till exempel difteri, hepatit B, tuberkulos och salmonellainfektion. Hela listan finns här.